دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨


یاسر پیرعلی

استاد تمام

پاتوبیولوژی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

khpirali@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   کنترل زیستی انگل هاسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است