چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧


غلامعلی کجوری

استاد تمام

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

kojouri@vet.sku.ac.ir;drgholam_alikojouri@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   کمبودها و بیماری های متابولیک دامسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است