یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


مژگان عباسی

استادیار

علوم جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03834424423برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   - طیف سنجی و فرا طیفی - مدیریت پایگاه داده و نقشه های مکانی - بررسی تغییرات - پایش فنولوژی گیاهی بر اساس داده های دور سنجیسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ، ، دانشگاه گیلان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. - پژوهشگر برتر منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری – 1390

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است