یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


بیت الله محمودی

استادیار

علوم جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   برنامه ریزی و مدیریت جنگل بر پایه مسائل اجتماعی جنگل که خود در برگیرنده تحلیل وابستگی به جنگل، مشارکت محلی، آموزش و ترویج، جنگلداری سنتی، جنگلداری تفرجی و جنگلداری شهری
   مدل آمایش منابع جنگلی، جنگلداری چند منظوره، ارزیابی و سنجش خدمات و کارکردهای اکوسیستمی عرصه های جنگلیسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه مازندران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، ، دانشگاه لرستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. جوان برتر استان البرز- 1394
٢. دانشجوی نمونه دانشگاه تهران- 1393
٣. پژوهشگر برتر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 1393
٤. دانشجوی ممتاز دانشگاه تهران1391-1394
٥. رتبه 1 آزمون کتبی سراسری دکتری جنگلداری و اقتصاد جنگل در سال 1391.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است