یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨


محمد مردانی کرانی

استاد تمام

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   رسانش الکترونی وگرمایی نانوساختارها
   مدل سازی و فرمولبندی رسانش کوانتومی سامانه منظم وبی نظم
   رسانش مولکولی و اسپینترونیک
   فیزیک سامانه های کم بعدیسوابق تحصیلی

مقالات
National Conference
١. , برای مشاهده مقالات پژوهشی به لینک> کارنامه آموزشی درsess مراجعه شود ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است