یکشنبه ١٢ تیر ١٤٠١


محمد مرادی

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 08334424419

moradi@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اپتیک تطبیقی
   بررسی آشفتگی جو، جبران سازی آن توسط اپتیک تطبیقی
   تاثیر لیزر روی مواد
   بررسی اثر اپتو مغناطیسی مواد
   بررسی غیر خطی ضریب شکست موادسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، ، روسیه ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالات
International Journal
1. ندا شمسی پور، محمد مرادی، ابوالحسن مبشری, Bit error rate reduction of optical communication by means of Tip/Tilt correction ,
2. فروزان حبيبي قهفرخي، محمد مرادی، علیرضا انصاری, Study on the Mainardi beam through the Fractional Fourier transforms system ,
3. فروزان حبيبي قهفرخي، محمد مرادی, Propagation of an Airy beam through atmospheric turbulence with optical vortex under fractional Fourier transforms ,
4. محمد مرادی، سهراب منوچهری، سمیه کیانی, MAGNETO-OPTICAL PROPERTIES OF Co-Zn FERRITE THIN FILMS ,
5. عليرضا انصاري، محمدرضا احمدي داراني، محمد مرادی, ON FRACTIONAL MITTAG–LEFFLER OPERATORS ,
6. صدیقه حسینی، محمد مرادی، داود ریوفی, Study of Carbon Atoms Deposited on Graphene Layer Using Molecular Dynamics Simulation ,
7. محمد مرادی, Simulation of Anisoplanatism of Adaptive Optical System in Inhomogeneous Turbulent Atmosphere ,
8. محمد مرادی, Simulation of anisoplanatism of an adaptive optical system in the turbulent atmosphere ,
Research Journal
9. اسماعيل شهرياري، محمد مرادی، مرتضی رییسی, An experimental study of thermal diffusivity of Au nanoparticles: effects of concentration particle size ,
10. اسماعيل شهرياري، محمد مرادی، محسن قاسمی ورنامخواستی, Investigation of nonlinear optical properties of Ag nanoparticles ,
11. فروزان حبيبي قهفرخي، محمد مرادی, Simulation of an Airy beam with optical vortex under Fractional Fourier transforms ,
١٢. سمانه حسيني، محمد رفيعي الحسيني، پرتو روشندل، محمد مرادی, تأثير پيش‌تيمار بذور با ميدان مغناطيسي بر برخي صفات مورفو- فيزيولوژيکي دان‌سياه تحت شرايط تنش خشکي ,
١٣. علي ملکي، فریبا منوچهری، داود قنبریان،محمد مرادی، مجید لشکری, مطالعه صداي ساطع شده از تراكتور جانديردر حال حركت در جاده‌هاي روستايي ,
١٤. علي ملکي، ميثم رضواني، محمد مرادی, بررسي اكوستيكي رزوناتور چند خودرو متداول در ايران ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است