دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨


محمد مرادی

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 08334424419

moradi@sci.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   اپتیک تطبیقی
   بررسی آشفتگی جو، جبران سازی آن توسط اپتیک تطبیقی
   تاثیر لیزر روی مواد
   بررسی اثر اپتو مغناطیسی مواد
   بررسی غیر خطی ضریب شکست موادسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، ، روسیه ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است