پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨


عبدالرحمان محمدخانی

دانشیار

علوم باغبانی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است