شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩


عبدالناصر محبی

دانشیار

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401

mohebi-ab@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، دامپزشکی، دانشگاه برگن، نروژ، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است