شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


مهدی رئیسی

استادیار

مهندسی متالورژی و مواد

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

Raeissi@eng.sku.ac.ir, mehres@ma.iut.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مطالعه تشکیل ریزساختار میکروسکوپی آلیاژهای سبک از جمله آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم در حین انجماد و بررسی خواص مکانیکی این دسته از مواد
   دستیابی به راهکارهای مؤثر در بهبود خواص مکانیکی قطعات تولید شده از این فلزات از طریق بهبود فرایندهای موجود و یا توسعه فرایندهای جدید ریخته گری و انجماد
   مطالعه بر روی متالورژی فیزیکی فولادهای پیشرفته و جدید (نسل سوم) و طراحی فولادهایی با نسبت استحکام به وزن بالا و شکل پذیری مناسب جهت استفاده در صنایع خودروسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
1. F. Ebrahimi, N. Saeidi, M. Raeissi, Microstructural Modifications of Dual-Phase Steels: An Overview of Recent Progress and Challenges , Vol. 91, No. 10, PP. 2000178, 2020
2. N. Saeidi, M. Raeissi, Promising effect of copper on the mechanical properties of transformation-induced plasticity steels , Materials Science and Technology, Volume 35, Pages 1708-1716, 2019
3. Reisi M, Nourbakhsh S, Enhancement of the microstructure homogeneity and mechanical performance of the As-Cast Mg/Mg۲Si in-situ composite through friction stir processing , Materials Research Express., Volume 6, Pages 1-17, 2019
4. M. Esmati, H. Sharifi, M. Raeissi, A. Atrian, A. Rajaee, Investigation into thermal expansion coefficient, thermal conductivity and thermal stability of Al-graphite composite prepared by powder metallurgy , Journal of Alloys and Compounds Volume 773, Pages 503-510, 2019
5. N. Saeidi, M. Raeissi, H.R. Vaghei, M.M. Abdar, Extraordinary strength and ductility obtained in transformation-induced plasticity steel by slightly modifying its chemical composition , Materials Science and Engineering: A Volume 702, Pages 225-231, 2017
6. M.R. Nasresfahani, B. Niroumand, A. Kermanpur, M. Raeissi, Effects of applied electric current on the tip radius and the universal amplitude coefficient of a single growing dendrite , Surface Review and Letters, Vol. 23, No. 1, PP. 1550083 (1-8), 2016
7. M. Reisi and B. Niroumand, Modelling of shear induced coarsening of dendrites during semisolid processing , Materials Science and Technology, Vol. 28, No. 11, PP. 1241-1245, 2012
8. M. Reisi and B. Niroumand, Initial stage of solidification during semisolid processing of a transparent model material , Materials Chemistry and Physics, Vol. 135, No. 2-3, PP. 738-748, 2012
9. M. Reisi and B. Niroumand, On the dilemma of shear and flow requirements for the evolution of semisolid microstructures , Materials Letters, Vol. 68, PP. 317-319, 2012
10. M. Reisi and B. Niroumand, Microstructural evolution and mechanical properties of rheocast Al-7.1wt%Si alloy , Metallurgical and Materials Engineering, Vol. 22, No. 3, PP. 155-164, 2016
11. B. Niroumand, H. Mirzadeh and M. Reisi, Evaluation of cast-on-strap joints in lead-acid batteries , Materials Characterization, Vol. 60, No. 12, PP. 1555-1560, 2009
12. M. Reisi and B. Niroumand, Growth of primary particles during secondary cooling of a rheocast alloy , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 475, No. 1-2, PP. 643-647, 2009
13. M. Reisi and B. Niroumand, Effects of stirring parameters on rheocast structure of Al-7.1wt%Si alloy , Journal of Alloys and Compounds, Vol. 470, No. 1-2, PP. 413-419, 2009
International Conference
14. M. Reisi, B. Niroumand and E. Shirani, Morphologivcal evolution of SCN crystals in a shear flow , 13th International Conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites (S2P 2014), Muscat, Oman, 2014
١٥. محمد مهدی اکبری کرچگانی، بهروز شایق بروجنی، مهدی رئیسی, تاثیرات اضافه کردن پودر نانواکسید سریم به پوشش فسفات روی بر روی فولاد کربنی , کنفرانس بین المللی معدن فلزات و مواد، تهران، 1394
16. M. Reisi and B. Niroumand, Evolution of primary particles morphology during secondary cooling in SSR process , 9th International Conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites (S2P 2006), Busan,South Korea, 2006
17. M. Reisi and B. Niroumand, Effects of SSR process on rheocast structure and mechanical properties of Al-7.1wt%Si alloy , 2nd International Congress on Manufacturing Engineering, Tehran, Iran, 2007
National Conference
١٨. مسلم عصمتی، حسن شریفی، مهدی رئیسی، امیر عطریان, بررسی اثر کسر حجمی ذرات تقویت کننده کربنی بر خواص فیزیکی و حرارتی کامپوزیت Al(6061)/Graphite , اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی و فناوری نانو، شیراز، 1395
١٩. مصطفی محمدی ده چشمه، مهدی رئیسی، بهروز شایق بروجنی, بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت ذره ای Al-TiO2 ساخته شده به روش ریخته گری گردابی , اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، دانشگاه شهرکرد، 1395
٢٠. مهدی رئیسی، حامد میرزاده، بهزاد نیرومند, تأثیر سرعت سرد شدن ثانویه بر مورفولوژی ذرات اولیه در ریخته گری نیمه جامد به روش SSR , هجدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، 1385
٢١. حامد میرزاده، مهدی رئیسی، بهزاد نیرومند, ریخته گری نیمه جامد آلیاژ Al-7.1wt%Si در قالب مصرفی , هجدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، 1385کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مهدیه بهرامیان ریگکی تولید کامپوزیت درجای Mg/Mg2Si توسط فراوری اصطکاکی-اغتشاشی وارزیابی خواص مکانیکی آن چهارشنبه ١١ اسفند ١٤٠٠
٢. سید علی مرتضوی بررسی خواص مکانیکی و ریزساختاری کامپوزیت Cu/Brass تولید شده به روش اتصال پرس تجمعی(APB) چهارشنبه ١٦ مهر ١٣٩٩
٣. مهدی قاسمی کهریزسنگی طراحی و سنتز سرامیک پرسلانی با خاصیت پشت نمایی یکشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٧
٤. سمیرا علایی فرادنبه بررسی اثر عوامل شیمیایی و مکانیکی بر خواص پوشش روی آبکاری شده دوشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٧
٥. حسن حسینی جبلی تاثیر فراوری در حالت نیمه جامد بر تحولات ریزساختاری کامپوزیت درجای Mg-Mg2Si دوشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٧
٦. احمد پناهی شمی اصلاح کامپوزیت درجای منیزیم-منیزیم سیلیسید با افزودن سدیم یکشنبه ١٧ تیر ١٣٩٧
٧. حمیدرضا واقعی تولید فولاد تریپ جدید کم کربن CMnSiAlCu و ارزیابی ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی آن دوشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٦
٨. مسلم عصمتی بررسی اثر کسر حجمی ذرات تقویت کننده کربنی بر خواص فیزیکی و حرارتی کامپوزیت Al6061/C چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥
٩. مصطفی محمدی ده چشمه ساخت و بررسی خواص نانوکامپوزیت ذره ای A356-TiO2 به روش ریخته گری گردابی شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٥
١٠. محمد مهدی اکبری کرچگانی بررسی اثر افزودن پودر نانو اکسید سریم به پوشش فسفاته روی بر روی فولاد کربنی سه شنبه ١١ اسفند ١٣٩٤
١١. محمدرضا نصر اصفهانی تاثیر اعمال میدان الکتریکی متناوب بر خصوصیات رشد دندریتی یک ماده مدل شفاف یکشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٤


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است