جمعه ١ تیر ١٣٩٧


میترا شاطری

استادیار

باستان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

shateri.mitra@lit.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   صنعت و هنر سفالگری در دوران اسلامی: صنعت و هنر سفالگری و بررسی انواع گونه های سفال در دوران اسلامی
   اسطوره شناسی: اساطیر ایران و تمدن های همجوار به ویژه در دوران تاریخی و اسلامی
   خواندن خطوط و کتیبه های اسلامی: بررسی و مطالعه و خوانش انواع کتیبه ها و خطوط دوران اسلامی بر بسترهای مختلف همچون کاشی آجر و یا سنگ
   سکه شناسی: سکه شناسی ایران در دوران تاریخی و اسلامی و تاریخگذاری و مطالعات سکه های مختلف بر اساس مطالعات میان رشته ای
   نقاشی و نگارگری : مطالعات مبتنی بر نگاره ها و تصاویر نقاشی در ایران با تکیه بر سبک های مختلف نگارگری ایران دوران اسلامی
   هنر سرزمین های اسلامی: مطالعات هنر و باستان شناسی مربوط به سرزمین های اسلامی از شرق ایران تا مغرب جهان اسلام
   کتاب آرایی: پژوهش های مربوط به کتابت و کتاب آرایی اعم از خطوط، آرایه ها و تجلید و صحافی
   هنر و باستان شناسی دوران اسلامی: مطالعات هنر و معماری در دوران اسلامیسوابق تحصیلی
   دکتری، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. معصومه کاسی مطالعه زیورآلات مردان دوره صفوی 1394
٢. حسین باقری بررسی استقرار دوران اسلامی دشت سنقر بر اساس مطالعات سفال 1394
٣. مرضیه طالبی مطالعه تزئینات حجاری در مساجد تاریخی شهر اصفهان 1393
٤. سولماز منصوری تأثیر مکاتب نگارگری بغداد و سلجوقی بر سفال های مینایی 1393
٥. جمیله منصوری بررسی و مطالعه تکنیک ساخت و تزئین کاشیکاری در حمام های تاریخی شهر اصفهان از صفویه تا قاجار 1393
٦. مهران نوروزی شناخت ویژگیهای تزئینات گچی خانه میرمیران ورزنه و مطالعه تطبیقی آن با تزئینات خانه پیرنیا در نایین 1392
٧. زهرا حیدری بررسی و مطالعه مجموعه سفال های منقوش زیر لعابی مخزن موزه چهلستون اصفهان 1391
٨. راحله اکبری بررسی و مطالعه مجموعه سفال های زرین فام مخزن موزه چهلستون اصفهان 1391
٩. محبوبه جلودار مطالعه و طبقه بندی جنگ افزارهای سرد دوره صفویه 1394


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است