پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦


میترا شاطری

استادیار

باستان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401

shateri.mitra@lit.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   صنعت و هنر سفالگري در دوران اسلامي: صنعت و هنر سفالگري و بررسي انواع گونه هاي سفال در دوران اسلامي
   اسطوره شناسي: اساطير ايران و تمدن هاي همجوار به ويژه در دوران تاريخي و اسلامي
   خواندن خطوط و كتيبه هاي اسلامي: بررسي و مطالعه و خوانش انواع كتيبه ها و خطوط دوران اسلامي بر بسترهاي مختلف همچون كاشي آجر و يا سنگ
   سكه شناسي: سكه شناسي ايران در دوران تاريخي و اسلامي و تاريخگذاري و مطالعات سكه هاي مختلف بر اساس مطالعات ميان رشته اي
   نقاشي و نگارگري : مطالعات مبتني بر نگاره ها و تصاوير نقاشي در ايران با تكيه بر سبك هاي مختلف نگارگري ايران دوران اسلامي
   هنر سرزمين هاي اسلامي: مطالعات هنر و باستان شناسي مربوط به سرزمين هاي اسلامي از شرق ايران تا مغرب جهان اسلام
   كتاب آرايي: پژوهش هاي مربوط به كتابت و كتاب آرايي اعم از خطوط، آرايه ها و تجليد و صحافي
   هنر و باستان شناسي دوران اسلامي: مطالعات هنر و معماري در دوران اسلاميسوابق تحصیلی
   دکتری، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، باستانشناسی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. معصومه كاسي مطالعه زيورآلات مردان دوره صفوي 1394
٢. حسين باقري بررسي استقرار دوران اسلامي دشت سنقر بر اساس مطالعات سفال 1394
٣. مرضيه طالبي مطالعه تزئينات حجاري در مساجد تاريخي شهر اصفهان 1393
٤. سولماز منصوري تأثير مكاتب نگارگري بغداد و سلجوقي بر سفال هاي مينايي 1393
٥. جميله منصوري بررسي و مطالعه تكنيك ساخت و تزئين كاشيكاري در حمام هاي تاريخي شهر اصفهان از صفويه تا قاجار 1393
٦. مهران نوروزي شناخت ويژگيهاي تزئينات گچي خانه ميرميران ورزنه و مطالعه تطبيقي آن با تزئينات خانه پيرنيا در نايين 1392
٧. زهرا حيدري بررسي و مطالعه مجموعه سفال هاي منقوش زير لعابي مخزن موزه چهلستون اصفهان 1391
٨. راحله اكبري بررسي و مطالعه مجموعه سفال هاي زرين فام مخزن موزه چهلستون اصفهان 1391
٩. محبوبه جلودار مطالعه و طبقه بندي جنگ افزارهاي سرد دوره صفويه 1394


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است