جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


محمد علی نظری سرمازه

استادیار

معارف اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

ma.nazari@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   فلسفه - کلام - منطق- فقه و حقوقسوابق تحصیلی
   دکتری، فلسفه، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٧
   کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات اجتماعی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   کارشناسی ارشد، فلسفه، دانشگاه قم ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ، الهیات و معارف اسلامی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کاردانی، الهیات و معارف اسلامی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
Research Journal
1. , Introduction of a philosophical written work by Ibn Sina entitled "Al-Majlis al-Sabah fi al-Badu wa al-A'adah" ,
٢. فرشاد توحیدنیا؛ علیرضا جلالی؛ سید حسین واعظی؛ محمدعلی نظری سرمازه, The analysis of the Relationship between the Environmental Crisis and the Contemporary Human's Spiritual Crisis (with Emphasis on the Ideas of Seyed Hossein Nasr) ,
٣. نظری سرمازه، محمدعلی؛ صادقی حسن آبادی، مجید؛, معرفی یک اثر خطی فلسفی از ابن‌سینا با عنوان «المجالس السبعه فی البدو و الاعاده» ,
Promotion Journal
4. , Business relations of Muslims with European countries from the point of view of Sheikh Baha'i, Imam Khomeini and Shahid Beheshti ,
5. , Examining transactions with the right of extradition in Iranian law and comparing it with Switzerland ,
6. , Examining transactions with the right of extradition in Iranian law and comparing it with Switzerland ,
7. sadegh mirahmadi, mohammad ali nazari, Comparative study of the relationship of virtue according to Sousa and Farabi ,
٨. صادق مير احمدي - محمدعلي نظري سرمازه , بررسي تطبيقي رابطه فضيلت از نظر سوسا و فارابي ,
٩. محمدعلی نظری - مریم حیدری, روابط تجاری مسلمانان با کشورهای اروپایی از دیدگاه شیخ بهایی، امام خمینی ره و شهید بهشتی ,
National Conference
10. , A comparative study of religious experience from the perspective of William James Weschleier Macher ,
11. , Dominance with mysticism, the pathology of emerging mysticisms - dominance system ,
12. , Examining and comparing the theological theories of Edward Taylor and James Fraser ,
١٣. محمدعلی نظری - مریم حیدری, بررسی معاملات با حق استرداد در حقوق ایران و تطبیق آن با کشور سوییس ,
١٤. فرشاد توحیدنیا، محمدعلی نظری سرمازه، علیرضا جلالی, بررسی و مقایسه نظریات دین شناسانه ادوارد تیلور و جیمز فریزر ,
١٥. فرشاد توحیدنیا، محمدعلی نظری سرمازه، علیرضا جلالی, سلطه با عرفان آسیب شناسی عرفانهای نوظهور – نظام سلطه ,
١٦. فرشاد توحیدنیا، محمدعلی نظری سرمازه، علیرضا جلالی, بررسی تطبیقی تجربه دینی از منظر ویلیام جیمز وشلایر ماخر ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محمدعلی نظری سرمازه تصحیح و تحقیق رساله " المجالس السبعه فی البدو والاعاده" ابن سینا شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
٢. محمدعلی نظری سرمازه هستی شناسی رسانه از منظر حکمت متعالیه با تاکید بر بعد تکنولوژی رسانه سه شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩١
٣. محمدعلی نظری سرمازه بررسی مقایسه‌ای دیدگاه ابن سینا و ابن رشد در مورد ماهیت وحی، نیاز به وحی و چگونگی اطمینان از آن چهارشنبه ١٥ مهر ١٣٨٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است