دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦


امین نعمت اللهی

دانشیار

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

anematolahi@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   علوم دامپزشکی: میکروب شناسی و ایمنی شناسی در بیماری های آبزیان و نیز آبزی پروری: عمده فعالیت های پژوهشی اینجانب، عبارتند ازبررسی چگونگی برخورد و تداخل بین میزبان و عامل بیماریزا (مخصوصا باکتریها) در شرایط مزرعه و شرایط آزمایشگاهی بوده، همچنین بررسی و تحقیق در زمینه های گوناگون علوم دامپزشکی مانند: میکروب شناسی و ایمنی شناسی ماهیان و سایر آبزیان و نیز آبزی پروری با تاکید بر: اختلالات تغذیه ای.سوابق تحصیلی
   پسا دکتری، دامپزشکی، دانشگاه گنت بلژیک، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه گنت بلژیک، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠

مقالات
International Journal
1. سعيد حيدرنژاد*مژده خسرويان همالي*امين نعمت الهي*سميرا رهنما, Effects of copper at sublethal concentrations on growth and biochemical parameters in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , International Review of Hydrobiology, 2013 vol 98
2. عبدالناصر محبي*امين نعمت الهي*امين غلامحسيني*احمد طهماسبي کوهياني*سعيد کيوان شکوه, Effects of dietary nucleotides on the antioxidant status and serum lipids of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , Aquaculture Nutrition, 2013, vol 19
3. ميلاد عادل*آرمين عابديان اميري*جليل ذوريه زهرا*امين نعمت الهي*ماريا آنخل استبان, Effects of dietary peppermint (Mentha piperita) on growth performance, chemical body composition and hematological and immune parameters of fry Caspian white fish (Rutilus frisii kutum) , Fish & Shellfish Immunology, 2015, vol 45
4. فردين شالوئي*امين نعمت الهي*حميد رضا نادري فارساني*روح الله رحيمي*جهانگير كبوتري كتج, Effect of ethanolic extract of Zingiber officinale on growth performance and mucosal immune responses in rainbow trout (O.mykiss) , Aquaculture Nutrition, 2016, vol 23
Research Journal
5. امين نعمت الهي*عبدالناصر محبي*عباس مختاري*کارتيک بارواه, Relationship between virulence of Streptococcus iniae strains, induction of oxidative activity and cytotoxicity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) spleen macrophages , Iranian Journal of Aquatic Animal Health, 2014 vol 1کتب و جزواتافتخارات
١. - - پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری – 1384 - کسب رتبه پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد و نیز استان چهارمحال و بختیاری در سال 1384 بابت چاپ مقالات علمی و بین المللی.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است