جمعه ٣ اردیبهشت ١٤٠٠


سمیه رئیسی

استادیار

ژنتیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

s.reiisi@yahoo.com; s.reiisi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   داروهاي ضدسرطان و زيست فناوري دارويي
   miRNA and Cancer
   بررسی پپتیدهای ضد سرطان
   miRNA و نقش آنها در بيماري ها (سرطان، ام اس، تخمدان پلي كيستيك)
   آنالیز بیوانفورماتیکی، شبکه ژنی، بررسی داده های بیانی ژنسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
International Journal
1. brahimi O, Reiisi S, Downregulation of miR-4443 and miR-5195-3p in ovarian cancer tissue contributes to metastasis and tumorigenesis , Archives of Gynecology and Obstetrics, 2019
2. Ebrahimi S, Reiisi S, Shareef S, miRNAs, oxidative stress, and cancer: A comprehensive and updated review , journal of cellular physiology, 2020
3. Tavakoli F, Reiisi S , The Association of Genetic Variant rs8506C>T at miR-526b Binding Site in the LincRNA-NR_024015 Exon with Breast Cancer Risk , 2020کتب و جزوات
١. سمیه رئیسی، فروغ طاهری، بيوانفورماتيک و ژنوميکس کاربردي، جلد دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 1399
٢. سمیه رئیسی، فروغ طاهری، بيوانفورماتيک و ژنوميکس کاربردي، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی ، 1399
٣. سمیه رئیسی، فروغ طاهری، پيام رساني سلولي: اصول و مکانيسم ها، انتشارات دانشگاه شهرکرد، 1398
٤. سمیه رئیسی، فروغ طاهری، پيام رساني سلولي: اصول و مکانيسم ها، انتشارات دانشگاه شهرکرد، 1398
٥. ، نرم افزارهای کاربردی در طراحی پرایمر ،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. رویا علی عسگری رنانی بررسی میزان بیان miR-۴۵۱۶ در سرطان سینه و تاثیر آن در تکثیر و مهاجرت سلولی در سرطان سینه جمعه ١ فروردين ١
٢. بهاره رفیع زاده طراحی، سنتز، کلونینگ و بیان پروتئین PI-LS۱۰ به منظور هدفگیری مهار سرطانزایی لاین های سلولی سرطان سینه جمعه ١ فروردين ١
٣. فرهاد بنی مهدی طراحی، سنتز، کلونینگ و بیان پپتید ضدسرطانی LS۱۰ در باکتری اشرشیا کلی دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است