دوشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٩


حمید رضا ریاحی بختیاری

استادیار

علوم جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن:

hriyahi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   دکتری، ، ، آلمان ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠

مقالات
International Journal
1. Hamid Reza Riahi Bakhtiari, Abolfazl Abdollahi, Hani Rezaeian , Semi automatic road extraction from digital images ,
2. Abolfazl Abdollahi • Hamid Reza Riyahi Bakhtiari • Mojgan Pashaei Nejad, Investigation of SVM and Level Set Interactive Methods for Road Extraction from Google Earth Images ,
3. Mohsen Mirzaei . Safar Marofi . Eisa Solgi . Mozhgan Abbasi . Roohollah Karimi . Hamid Reza Riyahi Bakhtyari, Ecological and health risks of soil and grape heavy metals in long-term fertilized vineyards (Chaharmahal and Bakhtiari province of Iran) ,
4. Mojtaba Saboori, Ali Asghar Torahi & Hamid Reza Riyahi Bakhtyari, Combining multi-scale textural features from the panchromatic bands of high spatial resolution images with ANN and MLC classification algorithms to extract urban land uses ,
5. Davood Mafi-Gholami, Eric K. Zenner, Abolfazl Jaafari, Hamidreza Riahi Bakhtiari, Dieu Tien Bui,, Multi-hazards vulnerability assessment of southern coasts of Iran ,
Research Journal
٦. هاني رضاييان، حميدرضا رياحي بختياري، جواد سديدي ، بهاره فولادلو, آناليز حساسيت داده هاي نقشه اي استاندارد ايران جهت اجراي مدل شبيه سازي چندجهتي جريان هاي سطحي در مناطق خشک – محدوده مطالعاتي استان بوشهر ,
٧. بهروز ابراهيممي هروي، کاظم رنگزن، حميدرضا رياحي بختياري، ايوب تقي زاده, تعيين درجه حرارت سطح اراضي شهري با استفاده از تصاوير ماهوارة لندست (مطالعة موردي: كرج) ,
٨. بهروز ابراهيمي هروي، کاظم رنگزن، حميدرضا رياحي بختياري، ايوب تقي زاده, تعيين مناسب ترين روش استخراج دماي سطح زمين با استفاده از تصاوير ماهواره لندست ۸ در کلان شهر کرج ,
٩. تقي محمدزاده زنگلاني،محمد توکلي صبور، حميدرضا رياحي بختياري، حسين صادقي، علي حسيني پور, ارزيابي عملکرد روش‌هاي حذف لکه‌هاي راداري در دامنه‌ي مکاني و موجک ,
١٠. فاطمه گل تپه، پرويز ضيائيان فيروز آبادي، حميدرضا رياحي بختياري, ارزيابي داده‌هاي سنجنده OLI،قابليت طيف‌سنج بازتابي ALTA و استفاده از مفهوم ايستگاه‌ مجازي در تهيه نقشه پراکندگي غلظت فلزات سنگين خاک ,
١١. و حمیدرضا ریاحی بختیاري ، علی سلطانی، مژگان عباسی، یاسمن لهرابی, تعيين مناسب‌ترين روش تهيه نقشه تيپ در جنگل‌هاي زاگرس مرکزي با استفاده از تصاوير ماهواره لندست ۸ ,
Promotion Journal
١٢. بابک ارجمند، حميدرضا رياحي بختياری, ارزيابي طبقه بندي شي گراي قانون مبنا و الگو مبنا به منظور استخراج جاده هاي کوهستاني از تصاوير ماهواره اي ,
١٣. حامد خاني پردنجانی، سعيد صادقيان، حميدرضا رياحي بختياری, توليد مدل رقومي زمين در مناطق پر تراکم جنگلي با تلفيق الگوريتم هاي فيلترسازي داده هاي ليدار هوابرد ,
١٤. مرجان اميدی، حميدرضا رياحی بختياری، علي جعفری, بررسي غنا، تنوع گونه اي و ساختاري پارک شهري قلمستان اصفهان ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محبوبه شمس باغبادرانی بررسی قابلیت‌های پهپاد در شناسایی درختان خشکیده بلوط زاگرس و تهیه نقشه خشکیدگی جمعه ١ فروردين ١
٢. صبا رئیس‌زاده دهکردی استخراج اتوماتیک پارامترهای کمی جنگل با استفاده از لیزر اسکن دستی جمعه ١ فروردين ١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است