چهارشنبه ١٨ تیر ١٣٩٩


محمد رضا سائری

دانشیار

مهندسی مواد

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

saeri_mohammad@yahoo.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   نانو مواد، بیومتریال، بیوسرامیک و بیوگلاس، متالورژی سطح، خوردگی و پوشش دادن، سنتز نانو مواد، نانو کامپوریت، پتانسیل زتاسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٨

مقالات
International Journal
1. M. Ghorbani, A. Afshar, N. Ehsani, M. R. Saeri and C. C. Sorrell, , “Interface characterization of plasma sprayed hydroxyapatite coat on Ti-6Al-4V” , International Journal of Engineering, Transaction B: Applications, Vol. 15, No. 2, 173-182, July 2002.
2. Afshar, M. Ghorbani, N. Ehsani, M. R. Saeri and C. C. Sorrell , “Some Important Factors in the Wet Precipitation Process of hydroxyapatite” , Materials and Design, Vol.24, 197-202, 2003.
3. M. R. Saeri, A. Afshar, M. Ghorbani, N. Ehsani, and C. C. Sorrell , “The Wet Precipitation Process of Nano- hydroxyapatite”, , Materials Letters, Vol. 57, Issue 24-25, 4064-4069, 2003.
4. Afshar, M. Ghorbani, N. Ehsani, M. R. Saeri and C. C. Sorrell, , “A Study of Zeta potential of plasma sprayed hydroxyapatite coating in the four simulated physiological solutions” , International Journal of Engineering, Transaction B: Applications, Vol. 16, No. 4, 343-354, Dec. 2003.
5. Afshar, M. Ghorbani and M. R. Saeri, , Adsorption/desorption of plasma sprayed hydroxyapatite coating surface during immersion in Ca-free solution” , Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol.112, No. 2, 77-81, Feb. 2004.
6. M. R. Saeri, M. R. Nilforoushan, , “Refractory Corrosion” , World Cement, Vol. 36, No.12, 69-75, Dec. 2005.
7. M. R. Nilforoushan, M. R. Saeri, “Correlations of anhydrous phases present in calcium aluminates cement with its workability” , Refractorie Applications and News (RANews), Vol. 11, No.1, 17-21, Jan. 2006.
8. • M. R. Saeri and A.Keyvani,, “Optimization of manganese and magnesium contents in the casted Aluminum–Zinc–Indium alloy as sacrificial anode” , , J. of Mater. Sc. and Tech., Vol.27, No.9, 2011, 785-792.
9. A. Keyvani, M. Saremi, M.R. Saeri, "Anodic behavior of Al-Zn-In Sacrificial anodes at different concentration of zinc and indium" , International Journal of Materials Research, Vol. 103, 2012, 1- 5.
10. M. R. Saeri, A. Barzegar and H. Ahmadi Moghadam, Investigation of nano particle additives on lithium doped KNN lead free piezoelectric ceramics , ‍Ceramic International, Vol.37, 2011. 3078-3083.
11. • M. Bonyani, A. Mirzaee, A. Barzegar and M. R. Saeri, Effect o Nano ZnO addition on microstructure and dielectric properties of KNN relaxerferroelectric , Micro and nano letters, Vol.7, 2012. 762-765
Research Journal
١٢. M. R. Saeri, M. R. Nilforoushan,, “Study of the HA Nano-particles”, , Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, Vol. 14, No. 1, 12-21, 2006.
١٣. • H. Badiee, M. R. Saeri, S. Otroj , “A suitable method for recycling of Aluminium slag to turn it into refractory material”, , J. of Seperation Sci.and eng., Vol.2, No.1,2010, 65-74.
14. M. R. Saeri, S. Otroj and Z.A. Nemati,, Study of corrosion behavior of Cr2O3-MgO refractories under influence of cement clinker” , J. Metallur. and Mater. Eng. Vol.22, No.1, 2011. 73-81.
National Conference
15. M. R. Saeri, A. Barzegar and H. Ahmadi Moghadam,, “Investigation of nano particle additives on lithium doped KNN lead free piezoelectric ceramics”, , ‍Ceramic International, 2011, 37, 3078-3083.کتب و جزوات
١. ، کاربرد پلیمر در سیمان (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شهرکرد، 1395.،افتخارات
١. طراحی و ساخت نوعی راکتور جهت سنتز بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت به روش تر بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت ماده اصلی تشکیل دهنده استخوان و دارای کاربرد فراوان در ارتوپدی ، دندانپزشکی و مهندسی بافت می باشد. در این اختراع، طراحی و ساخت نوعی راکتور جهت سنتز این ماده صورت پذیرفته است.
٢. ساخت سرامیک نشکن با الگو برداری از صدف (ثبت اختراع1391 ).
٣. ساخت نوعی راکتور جهت سنتز پودر نانو بیوسرامیک هیدروکسی‌آپاتیت (ثبت اختراع1382 ).پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مسعود شکرالهی تأثیر کمک زینترها بر خواص الکترولیت اکسید سریم بـه منظـور استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد یکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است