چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


مصطفی سفیدروح

استادیار

مهندسی صنایع مبلمان

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

mostafa.sefidrouh@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   طراحی و ساخت مبلمان
   فراورده های مرکب چوبسوابق تحصیلی

مقالات
International Conference
١. ردزو حسنويچ، ليلا فتحي، مصطفي سفيدروح و محسن بهمني جونقان, Natural Alternatives to Chemical Wood Preservatives: A Review of Recent Research ,
National Conference
٢. مصطفی سفیدروح, بررسی امکان استفاده از ضایعات کشاورزی در صنعت مبلمان کشور ,
٣. مصطفی سفیدروح, بررسی سبک‌های مبلمان کلاسیک ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است