پنج شنبه ٧ بهمن ١٤٠٠


محمد شادخواست

دانشیار

علوم پایه

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 32324427

shadkhast@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اثرات گیاهان داروئی بروی فعالیتهای باروری و تولید مثلی و ترمیم در استخوان: این تحقیقات بروروی تاثیرات مثبت و منفی گیاهان بر روی باروری و اثرات ان در راندمان تولید مثل میباشد همچنین در زمینه ترمیم در استخوان اثرات داروها و گیاهان و مواد مختلف در ترمیم استخوان میباشدسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠

مقالاتکتب و جزوات
١. دکتر امین بیغم صادق دکتر محمد شادخواست دکتر بهنام بختیاری دکتر نوید فرهادی دکتر رضا قاهری، اسیب های ارتوپدی مفصل زانو، کتاب ترجمه میباشد
٢. دکتر امین بیغم صادق دکتر غزاله موسی پور دکتر محمد شادخواست، راهنمای مقدماتی الکتروکاردیوگرام های دام کوچک، کتاب ترجمه میباشد
٣. دکتر محمد شادخواست دکتر عارفه گلستان فر دکتر مژده شریفیان فرد، مبانی دندانپزشکی دامپزشکی،
٤. دکتر محمد شادخواست جاسم امیری ده چشمه مهدی فرهمندیان، اصول تولید مثل، در باره روند شکل گیری دستگاه تناسلی اناتومی فیزیولوژی و عملکرد این دستگاه و باروری صحبت میکند
٥. دکتر محمد شادخواست جاسم امیری ده چشمه مهدی فرهمندیان، اصول تولید مثل، در باره روند شکل گیری دستگاه تناسلی اناتومی فیزیولوژی و عملکرد این دستگاه و باروری صحبت میکندافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فاطمه نجفی اثر میدان مغناطیسی بر روی بافت شناسی کبد، کلیه و تیروئید در موش سوری چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٢. فرشته صفدری بررسی بافت شناسی اندامهای داخلی مانند آبشش ، طحال ، کبد و روده سگ ماهی جویباری Oxynoemacheilus freyhofi سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است