سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩


محمد شادخواست

دانشیار

علوم پایه

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 32324427

shadkhast@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اثرات گیاهان داروئی بروی فعالیتهای باروری و تولید مثلی و ترمیم در استخوان: این تحقیقات بروروی تاثیرات مثبت و منفی گیاهان بر روی باروری و اثرات ان در راندمان تولید مثل میباشد همچنین در زمینه ترمیم در استخوان اثرات داروها و گیاهان و مواد مختلف در ترمیم استخوان میباشدسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٠

مقالاتکتب و جزوات
١. دکتر محمد شادخواست جاسم امیری ده چشمه مهدی فرهمندیان، اصول تولید مثل، در باره روند شکل گیری دستگاه تناسلی اناتومی فیزیولوژی و عملکرد این دستگاه و باروری صحبت میکند
٢. دکتر محمد شادخواست جاسم امیری ده چشمه مهدی فرهمندیان، اصول تولید مثل، در باره روند شکل گیری دستگاه تناسلی اناتومی فیزیولوژی و عملکرد این دستگاه و باروری صحبت میکندافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فاطمه نجفی اثر میدان مغناطیسی بر روی بافت شناسی کبد، کلیه و تیروئید در موش سوری چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٢. فرشته صفدری بررسی بافت شناسی اندامهای داخلی مانند آبشش ، طحال ، کبد و روده سگ ماهی جویباری Oxynoemacheilus freyhofi سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است