جمعه ٤ اسفند ١٣٩٦






فردین شالویی

استادیار

شیلات و محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

fardin.shaluei@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   فیزیولوژی تولید مثل در ماهیان : نگهداری کوتاه مدت و انجماد جنین و اسپرم در ماهیا
   تکثیر و پرورش ماهیان، بیهوشی، سم شناسی و نانوتوکسیکولوژی در آبزیان



سوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، ، دانشگاه زابل ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات



کتب و جزوات



افتخارات









کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است