پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩


بهروز شیران

استاد تمام

اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03834424401-7

beshiran45@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   شناسائی میکرو RNA گیاهیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، ، هند ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تبریز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالات
International Journal
1. Alisoltani A, Shiran B, Rahpeyma Sarvestani N, Fallahi H, Aliye Feto N and Ebrahimie E , Changes in Microsatellite Motifs in Response to Abiotic Stresses: a Case Study Using Wheat and Rice RNA-sequencing Data ,
2. Eshaghi M, Shiran⁠ B, Fallahi H, Ravash R, Banović Đeri B , Identification of genes involved in steroid alkaloid biosynthesis in Fritillaria imperialis via de novo transcriptomics. Genomics ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مرضیه کریمی شناسایی و تجزیه و تحلیل عملکردی microRNA­های جدید و پاسخ دهنده به تنش سرما و ژن های هدف آن ها در بافت های زایشی بادام (Prunus dulcis Mill.). دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است