سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩


صادق شیریان

استادیار

پاتوبیولوژی

دانشکده دامپزشکی

تلفن:

shirian85@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   پسا دکتری، ، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١

مقالات
International Journal
1. Fotouhi F, Shaffifar M, Farahmand B, Shirian S, Saeidi M, Tabarraei A, Gorji A, Ghaemi A, Adjuvant use of the NKT cell agonist alpha-galactosylceramide leads to enhancement of M2-based DNA vaccine immunogenicity and protective immunity against influenza A virus. ,
2. M Ostad, S Shirian, F Pishro, T Abbasi, A Ai, F Azimi, Control of cutaneous leishmaniasis using geographic information systems from 2010 to 2014 in Khuzestan Province, Iran , PLoS One 11 (7), e0159546
3. Sadegh Shirian, Yahya Daneshbod, Sezaneh Haghpanah, Bijan Khademi, Farshid Noorbakhsh, Amir Ghaemi, Ziba Mosayebi, Spectrum of pediatric tumors diagnosed by fine-needle aspiration cytology ,
4. GA Moeini S, Saeidi M, Fotouhi F, Mondanizdeh M, Shirian S, Mohebi A, Gorji A, Synergistic effect of programmed cell death protein 1 blockade and secondary lymphoid tissue chemokine in the induction of anti-tumor immunity by a therapeutic cancer vaccine. ,کتب و جزوات
١. Tafti A, Shirian S، Pathologic Basis of Veterinary Diseases،
٢. Shirian S, Tafti A، Veterinary Pathology, Respiratory System،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. بهنام بختیاری مقدم مقایسه اثرات داربست های استخوانی کلاژن ، نانو کامپوزیت ترکیبی کلاژن – هیدروکسی آپاتیت ساخته شده به روش معمولی و سنتز در جا در استفاده توام با سلول بنیادی مزانشیمی و پلاسمای غنی از پلاکت در ترمیم استخوانی در مدل حیوانی خرگوش سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
٢. گلاویژ غارتی مقایسه اثرات نانوذرات شیشه زیست فعال استرانسیوم 2% و 5% با کلاژن بدون و به همراه سلول های بنیادی مزانشیمی و پلاسمای غنی از پلاکت بر روی ترمیم نقیصه استخوانی در مدل حیوانی خرگوش یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨
٣. مقایسه اثرات داربست های استخوانی کلاژن ، نانوکامپوزیت ترکیبی... چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦
٤. اثرمحافظتی تجویز موضعی IGF-۱ برسلول های عصبی به دنبال انقطا... چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦
٥. ارزیابی اثر محافظتی عصاره کندر بر سلول های عصبی به دنبال جر... دوشنبه ٨ آبان ١٣٩٦
٦. ارزیابی اثر محافظتی عصاره کندر بر سلول های عصبی به دنبال جر... دوشنبه ٤ دی ١٣٩٦
٧. ارزیابی تأثیر سلول اندومتریال استم سل برفعالیت انکولیتیک ویر... یکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
٨. شناسایی و بررسی میزان آلودگی انگل های گوارشی برخی از ماهیان... یکشنبه ١٤ مهر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است