پنج شنبه ٧ بهمن ١٤٠٠


شفیق شفیعی

استادیار

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

sshafiei@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تغذیه آبزیان (توسعه کاربرد پروبیوتیکها، پریبیوتیکها و سین بیوتیکها در برابر بیماریهای آبزیان)
   ایمنی شناسی آبزیان (امکان سنجی ساخت کیت های تشخیص سریع و تولید واکسن بیماریهای حائز اهمیت در آبزیان)
   میکروبیولوژی آبزیان
   ایمنی شناسی آبزیان (محرکهای سیستم ایمنی آبزیان)سوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، دامپزشکی، ، فنلاند، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالات
International Journal
1. Shafigh Shafie, Elahe Soltani, Mehdi Soltani, Saleh MohagheghHazratie (2018), Adjuvant efficacy of G2 (buffalo spleen extraction) against Yersinia septicemia in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss) , Fish & Shellfish Immunology, 82, 115-120.
2. Shafigh Shafiei, SatuViljamaa-Dirks, Krister Sundell, Sirpa Heinikainen, Takele Abayneh,Tom Wiklund (2016), Recovery of Edwardsiella piscicida from farmed whitefish, Coregonus lavaretus, in Finland , Aquaculture, 454, 19-26.
3. Soltani M, Shafiei Sh, Yosefi P, Mosavi Sh, Mokhtari A. (2014), Effect of Montanide IMS ۱۳۱۲ VG adjuvant on efficacy of Yersinia ruckeri vaccine in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , Fish & Shellfish Immunology, 37, 60-65.
4. Fatemeh Kahyani, Esmaeil Pirali-Kheirabadi, Shafigh Shafiei, Alireza Shenavar Masouleh (2021), Effect of dietary supplementation of potential probiotic Weissella confusa on innate immunity, immune-related genes expression, intestinal microbiota and growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , Aquaculture Nutrition, 1–10.
5. Saeed Hajirezaeea, Ahmad Rafieepour, Shafigh Shafiei (2019), A NMR-based metabonomic study on the ameliorating effects of Ginkgo biloba extract in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss exposed to organophosphate pesticide, diazinon , Aquaculture, 513, 734450.
6. Milad Adel, Mahmoud A.O. Dawood, Shafigh Shafiei, Fahimeh Sakhaie, Seyed Pezhman Hosseini Shekarabi (2020), Dietary Polygonum minus extract ameliorated the growth performance, humoral immune parameters, immune-related gene expression and resistance against Yersinia ruckeri in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , Aquaculture, 519, 734738
7. Saeed Hajirezaee, Ahmad Rafieepour, Shafigh Shafiei, Ruhollah Rahimi (2019), Immunostimulating effects of Ginkgo biloba extract against toxicity induced by organophosphate pesticide, diazinon in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss: innate immunity components and immune-related genes , Environmental Science and Pollution Research, 26, 8798-8807.
8. Zahrei-Abdevand L. , Soltani M. , Shafiei Sh. (2021), Adjuvant effect of Licorice (Glycyrrhiza glabra) extract on the efficacy of lactococcosis vaccine in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , Iranian Journal of Fisheries Sciences, 20, 646-662.
9. Saeed Hajirezaee, Ahmad Rafieepour, Ruhollah Rahimi, Shafigh Shafiei (2019), Effects of gingko, Ginkgo biloba extract on metabolic hormones, liver histology, and growth parameters of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss exposed to diazinon , Toxin Reviews, 1-14.
10. Seyed Hossein Hoseinifar, Meysam Shakouri, Hien Van Doan, Shafigh Shafie... (2020), Dietary supplementation of lemon verbena (Aloysia citrodora) improvedimmunity, immune-related genes expression and antioxidant enzymes inrainbow trout (Oncorrhyncus mykiss) , Fish & Shellfish Immunology, 99, 379-385.
11. Seyed Hossein Hoseinifar, Meysam Shakouri, Samira Yousefi, Hien Van Doan, Shafigh Shafiei,... (2020), Humoral and skin mucosal immune parameters, intestinal immune related genes and antioxidant defense of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed dietary olive (Olea europea L.) waste , Fish & Shellfish Immunology, 100, 171-178.
12. Soltani M, Mokhtari A, Mirzargar S, Taheri Mirghaed A, Shafiei Sh, (2016), Efficacy and immune response of intraperitoneal vaccination of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with a Yersinia ruckeri bacterin formulated with Montanide™ ISA ۷۶۳ AVG adjuvant , Bulletin of The European Association Of Fish Pathologists, 36, 225-230.
Research Journal
١٣. سمانه ملکی، روح الله رحيمي، شفیق شفيعي (1398), اثر عصاره هيدروالکلي نسترن کوهي بر شاخص هاي رشد و خونشناسي قزل آلاي رنگين کمان , نشريه شيلات دانشگاه تهران 72:399-408
١٤. علی طاهري ميرقائد، مهدی سلطاني، شفیق شفيعي، سید سعید میرزرگر، سارا شکر پور (1397), مطالعه آسيب شناسي تجربي يرسينيا راکري در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) , مجله تحقيقات دامپزشکي 73:1-8
١٥. مهدی سلطانی، شلاله موسوی، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، سید سعید میرزرگر، علی طاهری میرقائد، شفیق شفیعی، پولین شهره، سمیرا محمدیان (1393), مطالعه مولکولی یرسینیا راکری عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور , مجله دامپزشکی ایران 67:10-59
١٦. مهدی سلطانی، شفیق شفیعی، سید سعید میرزرگر، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، مریم قدرت نما (1393), ارزیابی کارایی واکسن ضد یرسینیوزیس در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان با استفاده از سویه‌های منطقه‌ای یرسینیا راکری , مجله تحقیقات دامپزشکی 63:69-57کتب و جزوات
١. علی طاهری میرقائد، شفیق شفیعی، مرضیه عباسی، آلا عنایتی، سمیرا محمدیان، مبانی زیست‌فناوری دریا (1400)، انتشارات دانشگاه تهران.،
٢. حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، علی طاهری میرقائد، سید مرتضی حسینی، شفیق شفیعی، مریم برزرگر، بيماري هاي عفوني در صنعت آبزي پروري (1397)، انتشارات دانشگاه تهران.
٣. علی طاهری میرقائد، محمد مازندرانی، شفیق شفیعی، ملیکا قلیچ پور، واکسن هاي ماهيان (1396)، انتشارات دانشگاه تهران.
٤. حسن جعفری، شفیق شفیعی، هادی باقری ثالث، زهرا کرم سلطانی، آرزو صاحبی، استانداردهاي تغذيه دانشجويي (1397)، انتشارات دانشگاه تهران.
٥. قاسم عسگری، علی طاهری میرقائد، شفیق شفیعی، نسیم آگاهی، مقدمه ای بر بیوتکنولوژی آبزیان (1395)، انتشارات جهاد دانشگاهی.افتخارات
١. رتبه اول آزمون دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان دانشگاه تهران (1389)
٢. رساله نمونه دکتری دانشگاه تهران در سال 1395.
٣. دانشجوی نمونه دانشگاه تهران در سال 1392.
٤. جوان برتر ایرانی در سال 1392 در زمینه علم و فناوری.
٥. پژوهشگر برتر دانشجویی سال 1391 در بخش آبزیان.پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مهشید مددی اثر پوشش کیتوزان-ژلاتین به همراه نانوامولسیون روغن فرار مرزه بختیاری بر کیفیت و ماندگاری فیله های ماهی قزل آلا طی زمان نگه داری در شرایط یخچال دوشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٧
٢. سید محمد خیاط زاده اثر مقایسه ای پماد ابوخلسا یا هواچوبه (Arnebia euchroma) و فنی توئین سدیم بر ترمیم زخم جراحی در ماهی کپور گلگون (Koi Carp) دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
٣. زهرا کریم زاده اثر پوشش دهی با کاپا کاراگینان به همراه روغن فرار شوید و جاذب اکسیژن بر ماندگاری فیله های ماهی قزل آلا در شرایط یخچال پنج شنبه ٢٨ بهمن ١٤٠٠
٤. افسانه نجفی اثر فیلم خوراکی زیست تخریب پذیر نانوکامپوزیت بر پایه صمغ کتیرا- نانورس مونتموریلونیت به همراه روغن فرار مرزه معمولی بر ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
٥. سمیه حدادی بررسی اثرات نانوذرات سلنیوم جیره بر شاخص های رشد، سیستم دفاع آنتی اکسیدانی و هورمون های تیروئید ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) سه شنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٩
٦. فاطمه کهیانی مطالعه تأثیر باکتری ویسلا کانفوسا (Weissella confuse) بر فاکتورهای رشد و ایمنی در ماهی قزل الای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) یکشنبه ٦ بهمن ١٣٩٨
٧. سمانه سادات ملکی بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه نسترن کوهی (Rosa canina L) بر فاکتورهای رشد و شاخص‌های ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) جمعه ٢٥ بهمن ١٣٩٨
٨. محبوبه جوانمرد مطالعه تاثیر عصاره گیاه کلوس (kelussia odoratissima mozaff) بر بیان ژن های مرتبط با ایمنی در ماهی گورخری (Danio rerio) چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٩. نادیا مسیبی مطالعه اثرات استفاده از عصاره گیاه خرفه (oleracea Portulaca) بر بیان برخی ژنهای مرتبط با ایمنی در ماهی گورخری (Danio rerio ) یکشنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٩
١٠. ریحانه قاسمی مطالعه اثرات عصاره میوه گیاه نسترن بر بیان برخی ژن های مرتبط با ایمنی در ماهی گورخری (Danio rerio) شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٣٩٩


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است