چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


سیداحمد تجلی

استادیار

مهندسی مکانیک-جامدات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

s.a.tajalli@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   سیستمهای میکرو الکترو مکانیکی، پلاستیسیته محاسباتی، المان محدود غیر خطی، تحلیل دینامیکی مکانیزمها، ارتعاشات ماشینهای ابزارسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، مهندسی مکانیک، دانشگاه یو سی ال ای، ایالات متحده امریکا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
1. SA Tajalli, MM Zand, MT Ahmadian, Effect of geometric nonlinearity on dynamic pull-in behavior of coupled-domain microstructures based on classical and shear deformation plate theories, 2009 , European Journal of Mechanics-A/Solids 28 (5), 916-925
2. MH Kahrobaiyan, SA Tajalli, MR Movahhedy, J Akbari, MT Ahmadian, Torsion of strain gradient bars , International Journal of Engineering Science 49 (9), 856-866
3. SA Tajalli, MR Movahhedy, J Akbari, Investigation of the effects of process damping on chatter instability in micro end milling, 2012 , Procedia CIRP 1, 156-161
4. MH Kahrobaiyan, M Rahaeifard, SA Tajalli, MT Ahmadian, A strain gradient functionally graded Euler–Bernoulli beam formulation, 2012 , International Journal of Engineering Science 52, 65-76
5. S.A.Tajalli, M.R.Movahhedy, J.Akbari, Size dependent vibrations of micro-end mill incorporating strain gradient elasticity theory, 2013 , Journal of Sound and Vibration 332 (15), 3922-3944
6. SA Tajalli, M Rahaeifard, MH Kahrobaiyan, MR Movahhedy, J Akbari, MT Ahmadian, Mechanical behavior analysis of size-dependent micro-scaled functionally graded Timoshenko beams by strain gradient elasticity theory, 2013 , Composite Structures 102, 72-80
7. S.A.Tajalli, M.R.Movahhedy, J.Akbari, Chatter instability analysis of spinning micro-end mill with process damping effect via semi-discretization approach, 2014 , Acta Mechanica 225 (3), 715-734
8. S.A.Tajalli, M.R.Movahhedy, J.Akbari, Simulation of orthogonal micro-cutting of FCC materials based on rate-dependent crystal plasticity finite element model, 2014 , Computational Materials Science
9. Seyed Mohammad Tajalli, Ahmad Tajalli, Thermodynamic simulation of two-shaft gas turbine to study invasive weeds optimization and Min-Max controller strategies considering air-cooled blades, 2018 , Journal of Mechanical Science and Technology
10. Seyed AhmadTajalli, Seyed Mohammad Tajalli, Wavelet based damage identification and dynamic pull-in instability analysis of electrostatically actuated coupled domain microsystems using generalized differential quadrature method, 2019 , Mechanical Systems and Signal Processing, 133 106256
11. Seyed Ahmad Tajalli, A micro plasticity model for pure bending analysis of curved beam-like MEMS devices, 2020 , Mechanics of Materials, Volume 151, December 2020, 103606
12. Mahdi Shamei, Seyed Ahmad Tajalli, Stability and Bifurcation Analysis in Turning of Flexible Parts with Spindle Speed Variation Using FEM Simulation Data, 2023 , International Journal of Structural Stability and Dynamics
13. Nahid Enteshari and Seyed Ahmad Tajalli, An explicit modeling for the pseudoelastic response of porous SMA thick-walled cylinders under internal and external pressure, 2023 , International Journal of Applied Mechanics
Research Journal
١٤. Seyed Ahmad Tajalli, Nahid Enteshari, The effect of phase transformation on free and forced vibrations of SMA actuators: GDQ modeling of Timoshenko beam, July 2021 , Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of ISMEکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. نگین خاشعی تحلیل انرژی ارتعاشی قابل برداشت از میکروتیرهای یکسر درگیر شامل لایه پیزوالکتریک و جرم متمرکز تحت ارتعاشات پایه سه شنبه ٣٠ آبان ١٤٠٢
٢. علی سلیمانی تحلیل ناپایداری و ارتعاشات خود تحریک در فرآیند فرزکاری دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١
٣. زهرا حبیب الهی برداشت انرژی از ارتعاشات یک تیر مرکب تحت چند بار متحرک با استفاده از لایه پیزوالکتریک سه شنبه ٤ بهمن ١٤٠١
٤. مهدی شمعی بررسی پایداری فرآیند تشکیل براده در تراشکاری به روش المان محدود دوشنبه ١٩ دی ١٤٠١
٥. ناهید انتشاری نجف آبادی تحلیل عددی تغییر شکل و ارتعاشات محرک های ساخته شده از جنس آلیاژ حافظ شکل نیتینول چهارشنبه ٢٤ شهريور ١٤٠٠
٦. محمدرضا میرمعنایی تحلیل جدایش و ارزیابی موقعیت آن در سازه‌های کامپوزیتی، با استفاده از تحلیل ارتعاشی یکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
٧. کامران اسیوندی مدل سازی عددی فرآیند نورد گرم فولاد دوفازی برای پیش‌بینی نیرو و گشتاور وارد بر غلتک ها با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی سه شنبه ٥ اسفند ١٣٩٩
٨. معین اسدی اله سوند عیب یابی در سازه های مکانیکی با استفاده از تابع تبدیل موجک سه شنبه ١٢ آذر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است