چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


 

گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در سال 1376 فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نمود.گروه دارای سه بخش: آسیب شناسی ، ،میکروب شناسی(ویروس ، قارچ و ایمنی شناسی) و انگل شناسی میباشد  و 6 عضو هیئت علمی در آن مشغول فعالیت های علمی و پژوهشی می باشند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است