پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
منیژه کاوه قهفرخی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~kaveh
اعضای هیئت علمی گروه
محمد ربیعی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~morabiee
منیژه کاوه قهفرخی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~kaveh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است