پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
رضوان صالحی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
https://sku.ac.ir/~rsalehi
اعضای هیئت علمی گروه
مهرداد حاجی حسنی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
mehrdadhajhasani@gmail.com
https://sku.ac.ir/~hajhasan
محمد ربیعی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
03832324401
https://sku.ac.ir/~morabiee
رضوان صالحی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
https://sku.ac.ir/~rsalehi
ذبیح الله کاوه فارسانی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
-
KavehFarsani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~kavehfarsani
منیژه کاوه قهفرخی
استادیار گروه مشاوره و راهنمایی
03832324401
kaveh@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~kaveh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است