سه شنبه ٦ خرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مریم قاسمی اشکفتکی
مربی گروه صنایع دستی
03832324401
ghasemi.maryam@lit.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~maghasemi
اعضای هیئت علمی گروه
حسین ابراهیمی ناغانی
استادیار گروه صنایع دستی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~hebrahimi
احسان زارعی
مربی گروه صنایع دستی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~zarei
فرانک کبیری
مربی گروه صنایع دستی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Kabiri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است