دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢


 

آزمایشگاه اصلی پاتوبیولوژی در  سال 1378  راه اندازی شد و دارای تجهیزات زیر می باشد:

1. میکروسکوپ فلو رسنت

2.اینورت

3. استریو میکروسکوپ دوربین دار

 4.انواع انکوباتور جهت کشت ونگهداری بافت و نمونه های زنده

 5.اتوتکنیکون

 6.سیستم مانیتورینگ کامپیوتری و........  

 

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی :

 

  1. شناسایی عوامل ویروسی، باکتریایی، انگلی، سقط جنین در سری دامها.
  2. شناسایی عوامل مختلف مولد اورام پستان در گله های شیری.
  3. تشخیص مقاومت های آنتی بیوتیکی عوامل عفونی.
  4. شناسایی عوامل ویروسی، باکتریایی، انگلی، سقط جنین در سری دامها.
  5. شناسایی عوامل مختلف مولد اورام پستان در گله های شیری.
  6. تشخیص مقاومت های آنتی بیوتیکی عوامل عفونی.

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است