شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

اخبار جدید


شنبه ١٤ بهمن ١٣٩٦
بازدید رئیس دانشگاه شهرکرد و هیأت همراه از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه

رئیس دانشگاه شهرکرد و هیأت همراه از مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه بازدید به عمل آورده و از نزدیک با روند کار و واحدهای مستقر در این مرکز آشنا شدند.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است