چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٤٠١

اخبار جدید


دوشنبه ١١ بهمن ١٤٠٠
انتصاب مدیر تربیت بدنی دانشگاه

سرپرست دانشگاه شهرکرد در حکمی مدیر تربیت بدنی دانشگاه شهرکرد را منصوب کرد.

خبرهای بیشتر

مدیر اداره کل تربیت بدنی
مهدی غفاری
استادیار گروه علوم ورزشی
03832324401
ghafari.mehdi@gmail.com ghafari.mehdi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~ghafarei
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است