شنبه ٤ اسفند ١٣٩٧

اخبار جدید


شنبه ١٠ آذر ١٣٩٧
جشنواره ورزشی درون دانشگاهی 1397

بیست و دومین جشنواره ورزش های درون دانشگاهی در سال 1397 آغاز شد.

خبرهای بیشتر

مدیر اداره کل تربیت بدنی
هاشم چراغی هفشجانی
مدیر اداره تربیت بدنی
03832320361
https://www.sku.ac.ir/EmployeeForm.aspx?ID=69
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است