سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩

شرکت در همایش‌های خارج از کشور

پیش از شرکت در همایش

  • فرم درخواست شرکت در همایش‌های خارج از کشور، دانلود و پس از تکمیل به همراه اسکن مدارک مندرج در فرم، به صورت الکترونیک (با اتوماسیون اداری) به کارتابل مدیرگروه ارسال نمائید تا پس از بررسی و تکمیل به معاونت پژوهشی دانشکده و سپس به کارتابل مدیر امور پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
  • فرم‌ تکمیل شده باید به همراه مدارک اسکن شده، حداقل 30 روز کاری قبل از سفر، به صورت االکترونیک به مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال شود. از آنجا که صدور حکم ماموریت قبل از سفر و نیز تسویه حساب، منوط به انجام مراحل فوق می باشد، از ارسال مدارک به کارتابل مدیر پژوهشی در زمان مقرر و صدور حکم ماموریت اطمینان حاصل نمائید.

گزارش شرکت در همایش

  • پس از شرکت در همایش، فرم گزارش شرکت در همایش‌های خارجی، دانلود و پس از تکمیل تمامی قسمت‌های فعال، به همراه مدارک پیوست، از طریق اتوماسیون، به کارتابل معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال شود.

درخواست پرداخت هزینه های شرکت در همایش

  • همانند روند ارسال سایر اسناد هزینه های گرنت انجام می شود. از آنجا که درخواست برداشت از محل گرنت، تنها سه بار در هر دوره گرنت امکانپذیر است، حتی المقدور، درخواست برداشت هزینه شرکت در همایش ها را همراه با سایر هزینه ها (همزمان در یک فرم) وارد و ارسال نمایید. پرداخت هزینه ها منوط به این است که فرم ها و مدارک، قبل و بعد از شرکت در همایش به صورت الکترونیک ارسال شده باشد.




کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است