سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦

اخبار جدید
مدیر مدیریت امور پژوهشی دانشگاه
مرتضی حسینی نژاد
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
hosseininejad@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~hosseininejad
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است