جمعه ٩ خرداد ١٣٩٩

اخبار جدید


پنج شنبه ١ اسفند ١٣٩٨
راه اندازی سامانه رفاهی

راه اندازی سامانه رفاهی به آدرس refahi.sku.ac.ir

خبرهای بیشتر

مدیر اداره امور رفاهی دانشگاه شهرکرد
مهدی قبادی نیا
استادیار گروه مهندسی آب
2343
mahdi.ghobadi@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ghobadinia
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است