چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧

اخبار جدید
مدیر اداره امور رفاهی دانشگاه شهرکرد
علی اصغر نقی پور برج
استادیار گروه مرتع و آبخیزداری
03832324401-6
aa.naghipour@nres.sku.ac.ir aa_naghipour@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~naghipour
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است