پنج شنبه ٧ بهمن ١٤٠٠

اخبار جدیدخبرهای بیشتر

مدیر اداره امور رفاهی دانشگاه شهرکرد
مهدی قبادی نیا
استادیار گروه مهندسی آب
2343
mahdi.ghobadi@gmail.com
https://sku.ac.ir/~ghobadinia
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است