پنج شنبه ٢٨ شهريور ١٣٩٨

اخبار جدید


یکشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٨
برگزاری کارگاه آموزشی مشترک مراکز رشد و نوآوری دانشگاه

با توجه به اهمیت موضوع طرح کسب و کار برای واحدها و هسته های فناور، کارگاه آموزشی نحوه ی تدوین طرح کسب و کار در تاریخ ۸ خردادماه ۹۸ در سالن اجتماعات مرکز رشد واحدهای فناوری برگزار شد.

مدیر مرکز رشد دانشگاه شهرکرد
ویشتاسب سلیمانیان بروجنی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2202
soleimanian@sku.ac.ir; v_soleimanian@hotmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Soleimanian

آدرس: شهرکرد- میرآباد شرقی- بلوار امام خمینی- بلوار ۱۳ آبان- خیابان رشد

شماره تلفن: ۶-۳۳۳۴۸۲۱۲-۰۳۸

نمابر: ۳۳۳۴۸۲۱۱-۰۳۸

کدپستی: ۸۸۱۵۶۶۳۵۵۵

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است