معرفی ریاست دانشگاه


٢٩ مهر ١٣٩٣ ساعت ١٠:٧   
تعداد بازدید:    ٨٤٢١    

 

 

رییس دانشگاه: دکترسعید کریمی
      دکترسعید کریمی از تاریخ 1396/12/28 به عنوان رییس دانشگاه شهرکرد منصوب شدند.
معاونت فرهنگی- اجتماعی و معاونت دانشجویی دانشگاه شهرکرد از دیگر سوابق اجرایی ایشان می باشد.
 
 
 
 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱