یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧

هیات نظارت استانی

دبیر هیات نظارت استانی: دکتر بهروز شیران

کارشناس : زینب جهانبازی     

 تلفکس: 32324436-038

 

E-mail:nezostani@sku.ac.ir

 

نظارت و ارزیابی در جوامع پیشرفته، بستر ساز کارایی و اثر بخشی نظام متبوع خود هستند و همواره از جایگاه با اهمیت و درخور توجهی برخوردارند. اهمیت این امر در آموزش عالی دو چندان است زیرا نظام آموزش عالی به عنوان نظامی پیشرو و تعیین کننده خط مشی قادر است زمینه توسعه در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی را فراهم آورد و سایر حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. به همین منظور آگاهی از میزان تحقق اهداف آموزش عالی و اطلاع از نارسائی‌ها و نقاط قوت (وضعیت موجود) از ابزارهای لازم و اساسی است که می‌تواند تصمیم گیران، سیاست گزاران و برنامه ریزان آموزش عالی را جهت بهبود روش‌ها و نیل به اهداف و افزایش بازدهی یاری نماید.

درهمین راستا و دراجرای ماده 3 شیوه نامه تشکیل و فعالیت هیات‌های نظارت و ارزیابی استانی، دانشگاه شهرکرد به منظور هدایت و راهبری فرآیند اعمال نظارت و ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و غیر دولتی) استان چهارمحال و بختیاری به عنوان دانشگاه منتخب از خرداد ماه سال1387 فعالیت در این زمینه را آغاز کرده است.

این دفترمستقیماً زیر نظر ریاست محترم دانشگاه شهرکرد فعالیت می‌نماید و تصمیمات در هیات نظارت استانی بر اساس مصوبات کارگروه‌های تخصصی مراکز آموزشی استان اتخاذ می‌گردد.

اهداف هیات نظارت استانی:

طبق ماده 4 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی اهداف هیات‌‌‌های استانی عبارتند از:

1- اجرای مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی 

2- کمک به انجام نظارت و ارزیابی برکلیه موسسه‌های آموزش عالی استان

3- ایجاد هماهنگی و ارتباط با مؤسسات آموزش عالی استان و جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز

4- ارایه گزارش های مستمر و تحلیلی از میزان موفقیت موسسه‌های استان

5- ارسال پیشنهادها و راهکارهای لازم به دفتر نظارت و ارزیابی در خصوص نظارت وارزیابی موسسه‌‌ها

6- ترویج فرهنگ ارزشیابی در استان

7- حمایت از ابتکارات و فعالیت‌های تضمین کیفیت آموزش عالی با رعایت استقلال دانشگاهی و آزادی علمی

8- ایجاد شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی در استان با مشارکت همه مؤسسات دولتی و غیر دولتی

 

اهم وظایف هیات استانی :

 

هیات استانی موظف است به منظور ایجاد وحدت رویه برای تحقق اهداف در نظرگرفته شده اقدامات اجرایی و تکمیلی خود را به شرح ذیل برنامه ریزی و عملیاتی نماید:

 

1- تدوین برنامه‌های نظارت و ارزیابی از موسسات استان شامل تهیه جدول زمانبندی بازدیدهای ادواری سالیانه از موسسه‌ها و ارسال آن به دبیرخانه شورای نظارت آموزش عالی

2-  انجام امور محوله از سوی دبیرخانه شورای نظارت آموزش عالی

3-  دریافت شکایات واصله در رابطه با موسسه و رسیدگی به آنها و اعلام نتیجه

ترکیب اعضاء هیات نظارت استانی:

در استان چهار محال و بختیاری دانشگاه شهرکرد به منظور هدایت و راهبری فرآیند اعمال نظارت و ارزیابی مؤسسات در استان به عنوان دانشگاه منتخب انتخاب شده است. اعضای هیات نظارت استانی عبارتند از:

1- دکتر شایان شامحمدی،‌ رئیس دانشگاه شهرکرد به عنوان رئیس هیات نظارت استانی

2- دکتر حسین منصوری، معاون آموزشی دانشگاه شهرکرد به عنوان نایب رئیس هیات نظارت استانی

3- دکتر بهروز شیران، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه شهرکرد به عنوان دبیر هیات نظارت استانی

4- دکتر مجتبی بنیادیان، دانشیار دانشگاه شهرکرد عضو حقیقی هیات نظارت استانی

5- دکتر بهزاد قاسمی، استاد دانشگاه شهرکرد عضو حقیقی هیات نظارت استانی

6- دکتر مسعود رحیمی، استادیار دانشگاه شهرکرد عضو حقیقی هیات نظارت استانی

7- دکتر اسماعیل صادقی، استادیار دانشگاه شهرکرد عضو حقیقی هیات نظارت استانی

8- دکتر علیرضا داودیان، دانشیار دانشگاه شهرکرد عضو حقیقی هیات نظارت استانی

9- سر کار خانم دکتر پروانه کمالی، استادیار دانشگاه پیام نورعضو حقیقی هیات نظارت استانی

دبیرخانه:

محل استقرار دبیرخانه هیات نظارت استانی در دانشگاه شهرکرد می‌باشد و تشکیلات دبیرخانه هیات مستقیما زیر نظر رئیس دانشگاه شهرکرد فعالیت می‌نماید. دبیر هیات نظارت، رئیس دبیرخانه می‌باشد.  

وظایف دبیرخانه:

1-  تدوین صورتجلسات و برنامه‌های هیات استانی

2-  جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در قالب کاربر‌گ‌ها و پرسشنامه‌ها از مؤسسات استان

3- هماهنگی لازم با مؤسسات مورد بازدید و فراهم آوردن امکانات لازم برای بازدید گروه‌های اعزامی

4-  صدور احکام ماموریت برای گروه‌های اعزامی

5-  آماده سازی کاربرگ‌های لازم جهت تکمیل توسط گروه اعزامی و دریافت کاربرگ‌های تکمیل شده جهت طرح در جلسات هیات استانی

6-  ارسال صورتجلسات و خلاصه گزارش‌های بازدید به دبیرخانه شورای نظارت آموزش عالی  

7-  نگهداری صورتجلسات، سوابق، اسناد و مدارک مربوط به جلسات هیات ‌و گزارش بازدیدها

8-  تهیه فهرست افراد متخصص و با تجربه در اجرای نظارت و ارزیابی

 

- این دفتر آماده دریافت نظرات و پیشنهادات اعضای محترم هیأ ت علمی, کارکنان و دانشجویان عزیز کلیه مراکز آموزشی در استان می باشد .

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است