شنبه ١ اردیبهشت ١٣٩٧

اخبار جدید


یکشنبه ٢٤ دی ١٣٩٦
الکترو نیکی شدن فرانید ترفیع کارکنان در سطوح مدیران، رئیس ادارات، کارشناسی و کاردان

بزودی فرانید ترفیع کارکنان به صورت تمام الکترونیک در وب سایت دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

مدیر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
عباس حری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
4134
ahorri@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Horri
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است