سه شنبه ٢١ آذر ١٣٩٦

اخبار جدید
مدیر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
عباس حری
استادیار گروه مهندسی کامپیوتر
4134
cio@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Horri
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است