آیین نامه آموزشی دفتر شاهد و ایثارگر


١٦ آبان ١٣٩٤ ساعت ١٠:١١   
تعداد بازدید:    ٥٢٣٦٩    

 

 

 

 

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
 آیین نامه انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر
آیین نامه آموزشی
آئین نامه انتقال و میهمانی شاهد و ایثارگر
آیین نامه جدیددانشجویان شاهدارشد

 

آیین نامه های  آموزشی به همراه تبصره های الحاقی آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

در این بخش برای اطلاع عزیزان از آیین نامه آموزشی معمول دوره های مختلف تحصیلی (کارشناسی و تحصیلات تکمیلی) به همراه تسـهیلات لحاظ شده برای دانشجویان شاهد و ایثارگر که به صورت  تبصره های الحاقی  و پس از علامت *****  آورده شده است. امید است عزیزان با تلاش مضاعفی که در درس خواندن نشان میدهند هیچ وقت نیاز به استفاده از این تبصره های الحاقی پیدا نکنند.

واژه های شاهد و ایثارگر در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

 1. جانبازان 25% و بالا تر
 2.  آزادگان
 3.  همسر و فرزند (شهید، جاوید الاثر، آزاده، جانباز 25% و بالاتر)
 4.  جانباز با حداقل 15% جانبازی و سه ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه
 5.  رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

 

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و نا پیوسته) مصوب28/7/93

مقدمه

 به استناد بند های 2 و8 و12 ماده3 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی وزار علوم، تحقیقات وفناوری (مصوب28/7/93) ، آیین نامه زیر تدوین و به اجرا گذاشته می شود:

ماده1- هدف

هدف از تدوین این آیین نامه، تنظیم امور آموزش دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و متناسب با نیاز های جامعه و ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاه و موسسه های آموزش عالی کشور و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در ارتقای کیفیت آموزشی دانشجویان است.

ماده2- تعاریف

 1. منظوروزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
 2. منظور هر یک از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی (اعم از دولتی و غیر دولتی) است که دارای مجوز تاسیس از مراجع ذی ربط بوده؛ و مجری هر یک از دوره های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته هستند.

3.آموزش رایگان:منظور آموزش دانشجو در طول سنوات مجاز دوره تحصیلی بدون پرداخت هزینه در دانشگاه هایی است که از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند.

 1. فردی است که در یکی از دوره های آموزش عالی برابر ضوابط معین، پذیرفته شده، ثبت نام کرده و مشغول به  تحصیل است.
 2. منظور شیوه ای از آموزش است که دانشجو به صورت تمام وقت در فعالیت های آموزشی دانشگاه شرکت می کند.

6.غیر حضوری: منظور شیوه ای از آموزش است که حضور فیزیکی دانشجو در فعالیتهای آموزشی الزامی نیست.

7.نیمه حضوری: منظور شیوه ای از آموزش است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیر حضوری انجام می شود.

8.راهنمای آموزشی: عضو هیئت علمی آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی دانشگاه انتخاب می شود تا راهنمای تحصیلی دانشجو از تاریخ ورود تا دانش آموختگی باشد.

9.برنامه درسی: منظور مجموعه به هم پیوسته ای از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال می کند و برنامه آن توسط شورای عالی به تصویب رسیده است.

10.واحد درسی: میزان درسی است که مفاد آن برای هر واحد نظری 16ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 32 ساعت، کارگاهی یا عملیات میدانی(بازدید علمی) 48 ساعت، کارورزی یا کار در عرصه 64 ساعت و کارآموزی 120 ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره ی تابستانی و طبق برنامه درسی مصوب اجرا می شود.

11.درس جبرانی:درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش یا مهارت دانشجو، در آغاز دوره تحصیلی مربوط ضروری است.

12.رشته تحصیلی: یکی از شعب فرعی از گروه های علمی است که به لحاظ موضوع کاملا مشخص است و از موضوعات گروه های علمی دیگر متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می انجامد.

13.گرایش تحصیلی: هر یک از شعب یک رشته تحصیلی که ناظر بر تخصص آن باشد، که اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحد های رشته کمتر و از 30 درصد کل واحد ها بیشتر باشد.

14. دوره کاردانی پیوسته: دوره ی تحصیلی که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و شامل دانش آموختگانی است که بدون گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه  درسی مصوب به دریافت مدرک کاردانی منتهی می شود.

15.دوره کاردانی ناپیوسته: دوره ی  تحصیلی است که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و شامل دانش آموختگانی است که با گذراندن دوره پیش دانشگاهی وارد دوره کاردانی شده و حداقل با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کاردانی منتهی می شود.

16.دوره کارشناسی پیوسته: دوره تحصیلی است که که پس از دوره متوسطه آغاز می شود و حداقل با گذراندن130 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود.

17.دوره ی کارشناسی نا پیوسته: دوره ی تحصیلی است که پس از دوره ی کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) آغاز می شود و حداقل با گذراندن 68 واحد درسی طبق برنامه درسی مصوب به دریافت مدرک کارشناسی منتهی می شود.

18.گروه آزمایشی: مجموعه رشته های مختلف تحصیلی در دوره متوسطه است که با توجه به مواد آزمونی مشترک، دسته بندی می شود.

19.گروه آموزشی: بنیادی ترین واحد سازمان دانشگاهی متشکل از تعدادی عضو هیئت علمی دارای تخصص مشترک در یک رشته علمی است که با ایجاد و راه اندازی آن رشته تحصیلی، در دانشگاه تشکیل می شود.

20.شورای آموزشی: یکی از شوراهای تخصصی اولین سطح سیاست گذاری بخشی دانشگاه می باشد که در حوزه معاونت آموزشی و تحصیللات تکمیلی به ریاست معاون آموزشی تشکیل می شود ونسبت به سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی در بخش مربوط و ارائه به شورای دانشگاه و هیئت رئیسه اقدام می نماید. شورای آموزشی می تواند اختیارات مشخص شده در این آیین نامه را به گروه آموزشی می تواند اختیارات مشخص شده در این آیین نامه را به گروه آموزشی یا کمیته منتخب تفویض کند.

21.دانش آموخته: فردی است که یکی از دوره های تحصیلی را با موفقیت به پایان رسانده و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کرده باشد.

22.نیمسال تحصیلی: هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی است.

23.دوره تابستان: شامل 6 هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایانی است.

ماده3- شرایط عمومی و اختصاصی ورود به دوره

 1. داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی برابر مصوبات وزرت.
 2. احراز توانمندی علمی مطابق مصوبات وزارت.

ماده4- نحوه اجرای دوره

آموزش در دانشگاه مبتنی بر نظام واحدی و به زبان فارسی انجام می شود.

 • دانشگاه اختیار دارد در صورت توانایی، برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی را منحصرا برای دانشجویان خارجی در صورتی که به حد نصاب لازم برای تشکیل کلاس برسد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، به زبان انگلیسی ارائه نماید.
 • دانشگاه موظف است، برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت را برای برای دوره ای که درآن با مجوز شورای گسترش آموزش عالی دانشجو پذیرفته است، اجرا نماید.
 • دانشگاه اختیار دارد حداکثر ده درصد از واحد های درسی هر دوره را با اولویت دروس پایه و عمومی به جز دروس مجموعه معارف اسلامی و فارسی عمومی به صورت الکترونیکی (مجازی) با تاکید بر محتوای الکترونیکی و رعایت استاندارد های مصوب وزارت ارائه نماید.

ماده6- دانشگاه موظف است، برای هدایت تحصیلی دانشجو از زمان پذیرش، یکی از مدرسان مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو را به عنوان راهنمای آموزشی تعیین و اعلام کند.

 1.   دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 12 و حداکثر20 واحد درسی انتخاب کند. حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد درسی است.
 2. اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در این صورت دانشجو با تاکید گروه آموزشی در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
 3. چنانچه دانشجو در نیمسال آخر برای دانش آموختگی، حداکثر تا 24 واحد درسی باقی داشته باشد، بشرطی که میانگین کل وی بالای 10 باشد، می تواند تا 24 واحد درسی اخذ نماید.
 4. در شرایط خاص که دانشجو با گذراندن حداکثر 8 واحد درسی دانش آموخته شود، با تایید گروه آموزشی، می تواند واحد های مذکور را در دوره تابستان اخذ نماید.
 5. دانشجو همزمان نمی تواند از مفاد تبصره 2 و 3 این ماده استفاده کند.
 6. در صورتی که واحد های انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان هر نیمسال به تشخیص گروه آموزشی، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 12 واحد درسی برسد در این صورت این نیمسال به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود، اما در مشروط شدن یا ممتاز شدن دانشجو (موضوع تبصره1 همین ماده) بی تاثیر است. ( به عبارت دیگر، در شرایط مذکور، اگر میانگین دانشجو کمتر از 12 شد مشروط نیست و اگر 17 و بالاتر شد ممتاز محسوب نمی شود.
 7.  
 8. تبصره1 الحاقی به ماده 7: درصورتی که معددل کل دانشجوی شاهد و ایثار گر 14 و بالاتر باشد می تواند در نیمسال تابستان حداکثر 8 واحد درسی انتخاب نماید.
 9. تبصره2 الحاقی به ماده 7: دانشجوی شاهد و ایثارگر می تواند حداکثر در دو نیم سال تحصیلی با تایید کمیته منتخب ستاد حداقل 10واحد انتخاب نماید.
 10. تبصره الحاقی به تبصره 3 ماده 7: دانشجوی شاهد و ایثارگری که حداکثر 10 واحد درسی برای اتمام واحد های دوره تحصیلی داشته باشد می تواند با تایید کمیته منتخب ستاد واحد های مذکور را در نیمسال تابستان انتخاب نماید.
 11. تبصره الحاقی به تبصره 5 ماده 7: درصورتیکه واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی یا واحد های باقی مانده دانشجو در پایان نیمسال کمتر از14 واحد درسی باشد نیمسال مذکور مشروطی محسوب نمی شود. (استفاده از این تبصره فقط برای دو نیمسال مجاز می باشد.)

ماده8- در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تایید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحد های آن نیمسال (موضوع تبصره های 2 و 3 ماده7) می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.

 • چنانچه دانشجویی قبلا یک درس عملی-نظری را اخذ ولی نمره قبولیکسب نکند اما دوره عملی درس فوق را گذرانده باشد، می تواند با رعایت مفاد این ماده، بخش نظری این درس را به صورت معرفی به مدرس اخذ نماید.
 •  

تبصره الحاقی به ماده 8: در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر سقف حداکثر واحد ها 8 واحد می باشد.

ماده9- چگونگی ترتیب ارائه تمامی دروس هر دوره و هر رشته با رعایت پیش نیاز (تقدم و تاخر) هر درس طبق برنامه درسی مصوب بر عهده ی گروه آموزشی است.

تبصره: دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی از رعایت مقررات مربوط به این ماده معاف است.

ماده10- تعداد واحد های جبرانی با تشخیص گروه آموزشی صرفا برای دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر 6 واحد می باشد و نمره درس جبرانی در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.

تبصره: دانشگاه اختیار دارد برای دانش آموختگان دوره کاردانی پیوسته (فاقد مدرک پیش دانشگاهی) که معدل کل آن ها زیر 14 است و در دوره کارشناسی ناپیوسته در رشته غیر مرتبط (به تشخیص گروه آموزشی) پذیرفته شده اند حداکثر 20 واحد درسی جبرانی ارائه کند. نمره این دروس در میانگین نیمسال و کل محاسبه نمی شود.

ماده11- آموزش رایگان برای هر دانشجو، در هر دوره تحصیلی صرفا یکبار و در یک رشته تحصیلی امکان پذیر است.

 ماده12- دانشجوی مشمول آموزش رایگان در دانشگاه های دولتی، در صورت حذف یا عدم کسب نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد آن درس، در صورتی که سنوات مجاز تحصیلی دانشجو تمام شده باشد موظف به پرداخت هزینه مربوط طبق مصوبه هیئت امنای دانشگاه می باشد.

***********

تبصره الحاقی به ماده 12: دانشجویان شاهد و ایثارگر برای دروس مردودی یکبار معاف از پرداخت هزینه می باشند. همچنین در صورتی که حذف درس دانشجوی شاهد و ایثارگر با تایید کمیته منتخب ستاد انجام گرفته باشد از پرداخت هزینه معاف می باشد.

ماده13- دانشجوی مشمول این آیین نامه می تواند در دوره های غیر حضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می شود، مطابق مصوبات مربوط به صورت همزمان تحصیل کند.

تبصره: تحصیل همزمان دانشجویان استعداد های درخشان بر اساس مصوبات شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت انجام می شود.

ماده14- برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره چگونگی و زمان حذف و اضافه، حذف اضطراری دروس، اعلام و ثبت نمره، تاریخ تجدید نظرو غیره طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود.

ماده15- مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ناپیوسته دو سال و در دوره های کارشناسی پیوسته چهار سال است.

تبصره1: دانشگاه اختیار دارد در شرایط خاص و با تصویب شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر یک نیمسال برای دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و حداکثر دونیمسال برای دوره کارشناسی پیوسته، مدت مجاز تحصیل را افزایش دهد. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

تبصره2: هزینه افزایش سنوات تحصیلی طبق تعرفه مصوب هیئت امناء دانشگاه از دانشجویان مشمول آموزش رایگان دریافت می شود.

 •  

تبصره الحاقی به ماده 15  (و یا ماده 13 آیین نامه سال 91): برای دانشجوی شاهد و ایثارگر به حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته دو نیمسال اضافه می شود.

 ماده16- ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجام می شود و به صورت عددی از صفر تا بیست محاسبه می شود.

تبصره1: برگزاری آزمون کتبی برای دروس الزامی است.

تبصره2: نمرات دروس تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب، با پروژه ارائه می شود، در صورتی که به تشخیص مدرس و تایید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آن ها در طول یک نیمسال میسر نباشد، ناتمام تلقی می شود، قطعی شدن نمره ناتمام طبق شیوه نامه ماده14 انجام می شود.

 •  

تبصره الحاقی به ماده 16  (و یا ماده 17 آیین نامه سال 91): مدت زمان امتحان (میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز بنا به تشخیص و اعلام دبیر ستاد، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

ماده17- حضور دانشجو در تمام جلسات درس دوره های حضوری الزامی است.

تبصره1: اگر دانشجو در درسی بیش از16/3 جلسات یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیر موجه تشخیص داده شود، نمره آن درس صفر و در صورت تشخیص موجه، آن درس حذف می شود. در این صورت رعایت حد نصاب 12 واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزء سنوات تحصیلی وی محسوب می شود.

تبصره2: در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره3: دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره1 این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفا یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحد های باقی مانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود.

 •  

تبصره الحاقی به ماده 17  (و یا ماده 15 آیین نامه سال 91): تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در جلسات درس یا امتحان با کمیته منتخب ستاد می باشد. چنانچه غیبت موجه دانشجوی شاهد و ایثارگر در جلسات امتحان درس یا دروس به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ یا آلام متاثر از آن باشدو دانشجو نتواند در امتحان درس یا دروس شرکت نماید باتایید کمیته منتخب ستاد می تواند حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان درس یا دروس شرکت نماید در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می شود و مطابق تبصره الحاقی به تبصره4 ماده 7 رعایت حدنصاب الزامی نیست " عدم ثبت نمره یا کسب نمره قبولی در درس یا دروس مذکور مانع اخذ دروس بعدی نخواهد شد."

دانشجوی شاهد و ایثار گر مجاز است یک درس بیشتر از سایر دانشجویان حذف اضطراری نماید.

درشرایط خاص حذف کلیه دروس یک نیمسال با درخواست کتبی دانشجو و تایید کمیته منتخب ستاد تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است. این نیمسال جز سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.

ماده18- حداقل نمره ی قبولی هر درس 10 است.

تبصره1: دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسال های بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی حداقل14 بگذراند، نمره یا تمام نمره های مردودی قبلی حذف می شوند   و در محاسبه میانگین کل دوره بی تاثیراست.

تبصره2: گذراندن دروس با استفاده از تبصره1، صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانش آموختگی می باشد و مشروطی دانشجو در نیمسال های قبل را خنثی نمی کند.

تبصره3: تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و یا حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت می کنند، نمی شود.

 

 •  

تبصره الحاقی به ماده 18

کسب حداقل نمره 12 در نیمسال های بعدی توسط دانشجوی شاهد و ایثارگر جهت اجرای تبصره ماده 18 آیین نامه، الزامی است.

*

 

(ماده 20آیین نامه سال 91) ماده19- چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود و در نیمسال بعدی حداکثر می تواند 14 واحد درسی انتخاب کند.

تبصره: چنانچه دانشجویی در دوره ی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد، از تحصیل محروم می شود.

 

 •  

تبصره الحاقی

یک نیمسال به تعداد نیم سال های مشروطی مجاز دانشجویان شاهد و ایثارگر اضافه می گردد.

 •  

(ماده21 آیین نامه سال 91) ماده20- دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل، در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

تبصره1: مدت مجاز مرخصی زایمان، دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره2: مدت مجاز مرخصی پزشکی، در صورت تایید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی، حداکثر دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

تبصره3: بررسی مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند ماموریت همسر یا والدین و... )حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات مجاز، در اختیار شورای آموزشی دانشگاه است.

تبصره4: دانشجو می تواند با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده و تبصره های مندرج در آن بهره مند شود.

 

 •  

تبصره الحاقی

تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل دانشجوی شاهد و ایثارگر در نیمسال مورد نظر، با کمیته منتخب ستاد می باشد. در این صورت آن نیمسال جز حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب نمی شود.

*

ماده21- ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب می شود.

تبصره: تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده ی شورای آموزشی دانشگاه است.

 

ماده22- دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف از تحصیل خود را شخصا و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند. دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و تا دو ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای خود را پس بگیرد و در غیر این صورت، پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود.

 

(ماده 25 ایین نامه سال 91) ماده23:  دانشجوی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می تواند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگرتحصیلی در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهد:

الف) وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو دردانشگاه؛

ب) موافقت گروه آموزشی مبدا و مقصد و با تایید شورای آموزشی دانشگاه؛

ج) کمتر نبودن نمره های اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری گروه آزمایشی ذی ربط از نمره آخرین فرد پذیرفته شده در آن رشته یا گرایش در دانشگاه و در سال پذیرش با تایید سازمان سنجش آموزش کشور؛

د) امکان ادامه تحصیل دانشجو در رشته یا گرایش جدید در سنوات مجاز باقی مانده؛

تبصره: دانشجو صرفا در هر دوره تحصیلی برای یک بار می تواند با رعایت شرایط این ماده، تغییر رشته یا گرایش دهد.

 

 •  

تبصره 1 و2 الحاقی

برای دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر رشته با تشخیص کمیته منتخب ستاد و حداکثر دو بار امکانپذیر می باشد.

دانشجوی شاهد و ایثارگری که به تشخیص کمیته منتخب ستاد توانایی ادامه تحصیل در رشته خود را نداشته باشد، می تواند به رشته دیگری در گروه آموزشی مربوط و یا رشته ای در سایر گروه های آموزشی تغییر رشته دهد. در صورتی که تغییر رشته، منوط به تغییر محل دانشجو باشد، با تایید و معرفی اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان، دانشگاه مقصد ملزم به پذیرش دانشجو می باشد.

 •  

 

ماده24- تغییر رشته از دوره های پایین به دوره های بالاتر، از غیر دولتی به دولتی، از شبانه به روزانه، از غیر حضوری به نیمه حضوری و حضوری ممنوع استولی برعکس آن مجاز است.

تبصره: تغییر رشته دانشجویی که پذیرش وی در دوره از طریق بدون آزمون می باشد به رشته هایی که پذیرش در آن ها از طریق آزمون سراسری صورت گرفته باشد، ممنوع است.

 

(ماده 26 آیین نامه سال 91) ماده25- تغییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است، اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده در ماده23 امکان پذیر است.

 

 •  

تبصره الحاقی

تغییر گرایش دانشجویان شاهد و ایثارگر مقطع کارشناسی ناپیوسته با تشخیص کمیته منتخب ستاد و برای یک بار انجام می گیرد.

 •  

 

(ماده 27 آیین نامه سال 91) ماده26- میهمانی و انتقالی دانشجو مطابق آیین نامه میهمانی و انتقالی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی مصوب وزارت انجام می شود.

 

*

تبصره الحاقی

کلیه موسسات آموزشی موظفند در هر نیمسال تحصیلی با انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر مطابق آیین نامه نقل و انتقال مصوب شورای طرح و برنامه شاهد موافقت نمایند. بهره مندی دانشجویان شاهد و ایثارگر از آیین نامه مذکور مانعی برای استفاده از میهمانی و انتقال از طریق " آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی" نمی باشد.

 •  

 

(ماده 28 آیین نامه سال91) ماده27- انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش در صورت احراز شرایط (موضوع مواد 25،26،27،28) و یا کسب موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد، فقط برای یک بار امکان پذیر است.

 

 •  

تبصره الحاقی

انتقال توام با تغیییر رشته یا گرایش برای دانشجویان شاهد و ایثارگر مطابق با تبصره های الحاقی به مواد 25 و 26 و 27 انجام می گیرد.

 •  

 

(ماده 29 آیین نامه سال 91) ماده28-  معادل سازی و پذیرش واحد های درسی گذرانده شده دانشجو بر اساس دستورالعمل اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.

تبصره1:  به ازای هر 12 تا 20 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.

تبصره2: معادل سازی دروس صرفا در شیوه های آموزشی هم عرض زیر صورت می گیرد؛

الف) واحد های گذرانده دانشجوی حضوری به دوره های حضوری، نیمه حضوری یا غیر حضوری؛

ب) نیمه حضوری به نیمه حضوری و غیر حضوری؛

ج) غیرحضوری به غیر حضوری؛

 

*

تبصره الحاقی

پذیرش کلیه  قابل تطبیق دروس با نمره 10 و بالاتر دانشجوی شاهد و ایثارگر میهمانی، انتقالی و انتقالی توام با تغییر رشته توسط دانشگاه مقصد الزامی است.

*

(ماده 31 آیین نامه سال91) ماده29- ملاک دانش آموختگی برای دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و نا پیوسته داشتن میانگین کل حداقل 12 در پایان دوره است.

تبصره: چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحد های درسی آن دوره کمتر از 12 باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وب فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از درس هایی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است، میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود.

 

*

تبصره الحاقی

به دانشجوی شاهد و ایثارگر دو نیمسال فرصت داده می شود تا با گذزاندن حداکثر 30 واحد معدل کل خود را حداقل به 12 برساند.

*

 

(ماده 32 آیین نامه سال 91)ماده30- در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل 68 واحددرسی (شامل حداکثر 10 واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی گذرانده و میانگین کل دروس گذرانده وی 12 یا بالاتر باشد، در این صورت می تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند. در غیر این صورت، به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، فقط گواهی مبنی بر تعداد واحد های گذرانده شده داده خواهد شد.

تبصره1: در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحد های مورد نیاز دوره کاردانی را با نمره قبولی گذرانده باشد در این صورت دانشگاه دروسی را ملاک میانگین کل برای صدور مدرک کاردانی قرار می دهد که میانگین کل دانشجو در آن دروس، 12 یا بالاتر شود.

تبصره2: صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل انجام می شود.

 

*

تبصره الحاقی

درصورتی که میانگین نمرات واحد های گذرانده دانشجوی شاهد و ایثارگر منصرف یا محروم از تحصیل مقطع کارشناسی 10 و بالاتر باشد و حداقل 70 واحد درسی را گذرانده باشد یک نیمسال جهت جبران معدل کل اعطا می گردد. مبنای محاسبه معدل، می تواند دروس گذرانده مجاز با نمره بالای 12 قرار بگیرد.

*

 

ماده31- تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشگاه در اداره آموزش دانشگاه است.

 

ماده32- مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه و هر گونه پاسخگویی قانونی مترتب برآن بر عهده دانشگاه است و نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد آن بر عهده ی معاون آموزشی وزارت است.

 

ماده33- این آیین نامه در یک مقدمه و 33ماده و 34 تبصره در جلسه شماره859 مورخ 16/12/1393 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 94-1393 و پس از آن و نیز تمام دانشجویانی که در زمان ابلاغ این آیین نامه، شاغل به تحصیل هستند به شرطی که خللی در تحصیل ایشان ایجاد نکند لازم الاجرا است و تمام آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلا اثر اعلام می شود.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱