چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠

مدیر دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر

 دکترياسر پيرعلي 

تلفکس: 32321630-038

 

 

اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه شهرکرد همزمان با ایجاد دانشگاه شهرکرد از حدود سال 1370 تشکیل شد و به عنوان مرجع و مسئول رسیدگی به امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر، زیرنظر ستاد شاهد و ایثارگر و رئیس دانشگاه انجام وظیفه می نماید. این اداره تاکنون تلاش نموده است با اجرای فعالّیت های زیر در راستای رشد و تعالی یادگاران شهدای معزز و عزیزان جانباز و آزاده انجام وظیفه کند:

- ترویج فرهنگی ایثار و شهادت و حفظ و حراست از آثار و پیام شهیدان و ایثارگران

- ارائه خدمات شایسته با حفظ عزت و کرامت به دانشجویان شاهد و ایثارگر در راستای ارتقای وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی آنان

 - زمینه‌سازی برای مشارکت فعالانه دانشجویان شاهد و ایثارگر در عرصه‌های علمی، فرهنگی، پژوهشی، تحقیقاتی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی بیشتر آنان.

 اهم فعالیت های این اداره به شرح ذیل می باشد:

  •  تهیه اطلاعات از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر
  • نظارت و ارزیابی تحلیلی وضعیت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر و  تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان ایثارگر، برگزاری کلاسها و دوره های تقویتی و گروه های درسی با شناسایی و جلب همکاری اعضای هیأت علمی و دانشجویان موفق در راستای اجرای طرح های تقویت بنیه علمی
  • توجه خاص به دانشجویان در معرض خطر از نظر افت تحصیلی با انجام مشاوره های تحصیلی و حمایت های آموزشی بمنظور کاهش مشکلات تحصیلی.
  • اجرای طرح استاد مشاور و پیشنهاد و پیگیری برای اجرای طرح دانشجو مشاور
  • همکاری با معاونت فرهنگی دانشگاه در اجرای فعالیت های فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
  • پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی مسؤولان دانشگاهی و نهادهای ذیربط.
  • اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات.
  • راه اندازی کانون فرهنگی ایثار و جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی و فرهنگی و کانون ایثار
  •  برگزاری مراسم، مسابقات، فعالیت های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و مانند آن و تشویق دانشجویان ممتاز.
  • انعکاس مشکلات به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه در صورت لزوم، بمنظور اتخاذ تصمیم مناسب و پیگیری و اجرای مصوبات. همچنین  ارتباط مؤثر با اعضای ستاد شاهد و ایثارگر و زیرمجموعه های معاونت ها برای پیگیری مسائل و مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است