هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

 

دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد بر اساس مصوبه هیات عالی جذب از تاریخ 1387/10/1 تشکیل و فعالیت خود را زیر نظر هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فنآوری شروع نموده است.

  وظایف هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی

1- تلاش در راستای جذب اعضای هیات علمی متعهد، مقید و متخصص 

2- انجام کلیه امور اجرائی هیات اجرائی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی استخدام ، راتبه تحصیلی، طرح سربازی، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی موجود، پاسخگوئی به متقاضیان و ...  .

 هیات اجرائی جذب دانشگاه شهرکرد در طبقه سوم دانشکده فنی ومهندسی واقع شده  وآماده دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات سازنده متقاضیان محترم می باشد.

 

مسئول دبیرخانه هیات اجرائی جذب : علیرضا حیدری

ایمیل: Jazb@sku.ac.ir

تلفن تماس دبیرخانه:03832324424

تلفن دانشگاه : 6-03832324401

داخلی : 2166 و2169

دور نگار :03832324424

فلوچارت جذب

در خصوص تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

مراحل اجرائی تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی

جداول احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از پيماني به رسمي آزمايشي

جداول احتساب امتیازات متقاضیان تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

فرم شماره یک عضویت و تبدیل وضعیت هیأت علمی 

برخی از مصوبات هیات مرکزی جذب

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است