پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨

دكتر سعيد كريمي دهكردي

ریيس دانشگاه  شهرکرد و ریيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دكتر بهروز شيران

معاون آموزشي دانشگاه شهرکرد و نايب رییس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دكتر  سيد كاظم موسوي

دبير هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دکتر رضا خوش سیر

معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه

دكتر حميدرضا عزيزي 

معاون فرهنگی- اجتماعی دانشگاه

دکتر محمد فرامرزی

دكتر مسعود رحيمي 

دكتر فريد براتي                                                            

دكتر عباس شاه­بندري

             مهندس پژمان محمدي                                                                

مهندس مصطفي عبدالهيان

 

     

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است