شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩

دكتر سعيد كريمي دهكردي

ریيس دانشگاه  شهرکرد و ریيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دكتر حمدالله مشتاقی

معاون آموزشي دانشگاه شهرکرد و نايب رییس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

دكتر حمیدرضا عزیزی

دبير هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

 

دکتر محسن  مبینی

معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه

دكتر کرامت الله سعیدی

معاون فرهنگی- اجتماعی دانشگاه

دکتر محمد فرامرزی 

 

دكتر فريد براتي                                                            

دكتر عباس شاه­بندري

             مهندس پژمان محمدي                                                                

مهندس مصطفي عبدالهيان

 

     

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است