قابل توجه اعضاء هیات علمی متقاضی تبدیل وضعیت


٠٧ خرداد ١٤٠٢ ساعت ٢٠:٤٦   
تعداد بازدید:    ٤٧٥    بنا بر پیگیری های بعمل آمده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جهت تسریع و تسهیل در فرآیند تبدیل وضعیت اعضاء هیات علمی در جلسه مورخه  ۱۴۰۰/۰۷/۲۷، هیات عالی جذب چنین مصوب گردید که شرایط علمی اعضاء هیات علمی متقاضی تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی و نیز رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ همانند قبل (مطابق ابلاغیه ۱۹۶ هیات عالی جذب) بوده و پس از آن مطابق مصوبات ۲۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ و ۲۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیات عالی جذب اقدام خواهد شد.

 
 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱