بیشترین تقاضای جذب


٠٧ خرداد ١٤٠٢ ساعت ٢٠:١٤   
تعداد بازدید:    ٣٧٢    دکتر جعفر جعفری با اشاره به فراخوان جذب هیأت علمی آبان ۱۴۰۱ گفت: حدود ۱۴ هزار نفر از متقاضیان جذب هیأت علمی در فراخوان جذب آبان ۱۴۰۱ ثبت نام خود را تأیید نهایی کردند.

وی ادامه داد: با توجه به این موضوع که هرکدام از متقاضیان می‌توانستند ۳ انتخاب و اولویت داشته باشند در مجموع ۳۵ هزار و ۶۱۸ رشته محل (اولویت) تعیین شد.

معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری افزود: از مجموع ۳۵ هزار و ۶۱۸ اولویت، ۱۱ هزار و ۳۸۴ اولویت مربوط به گروه علوم انسانی، ۷ هزار و ۵۴ اولویت مربوط به گروه علوم پایه، هزار و ۹۳۱ اولویت مربوط به گروه هنر و معماری، ۸ هزار و ۱۱۵ اولویت مربوط به فنی و مهندسی، ۴ هزار و ۱۹۶ اولویت مربوط به گروه علوم اجتماعی، ۲ هزار و ۴۸۷ اولویت مربوط به گروه علوم کشاورزی است.

وی ادامه داد: بنابراین در این فراخوان گروه علوم انسانی با ۱۱ هزار و ۳۸۴ اولویت دارای بیشترین تقاضا در فراخوان آبان ۱۴۰۱ بوده است و بعد از آن به ترتیب گروه فنی و مهندسی با ۸ هزار و ۱۱۵ اولویت و گروه علوم پایه با ۷ هزار و ۵۴ اولویت دارای بیشترین تقاضا بودند.

جعفری درباره زمان اعلام نتایج فراخوان آبان ۱۴۰۱ نیز گفت: تلاش ما این است نتایج بر اساس تقویم زمانبندی فراخوان آبان ماه ۱۴۰۱(۱۷ تیر ۱۴۰۲) اعلام شود.

بر اساس این گزارش، بررسی اولیه پرونده متقاضیان با نظر هیأت اجرایی جذب دانشگاه ۱۷ دی ماه تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ انجام می‌گیرد و در این زمان، پرونده‌های متقاضیان دارای شرایط اولیه به کمیته‌های بررسی توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی ارسال شده و نتیجه بررسی صلاحیت علمی و عمومی در دانشگاه اعلام می‌شود و همچنین تصمیم در هیأت اجرایی جذب دانشگاه اتخاذ شده و پرونده متقاضیان مورد تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم ارسال می‌شود.

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱