تصویب طرح جذب اعضای هیئت‌ علمی فناور در دانشگاه‌ها


١٥ آبان ١٤٠٢ ساعت ١٣:٣١   
تعداد بازدید:    ٦٨    
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱