شنبه ٢٥ آبان ١٣٩٨

اخبار جدید


خبرهای بیشتر

مدیر اداره کل تربیت بدنی
هاشم چراغی هفشجانی
مدیر اداره تربیت بدنی
03832320361
https://www.sku.ac.ir/EmployeeForm.aspx?ID=69
اطلاعیه ها
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است