یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


علی روحانی

استادیار

زبان‌های خارجی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   در زمینه هوش هیجانی (ٍEQ)
   هوش چندگانه (MI)
   هوش معنوی (SI)
   فرسودگی شغلی معلمان و دانشجویان
   انگیزش، تفکر انتقادی (CI)
   تعلیم انتقادی (CP)
   راهکارهای یادگیری زبان (LLS)
   یادگیری زبان با کمک رایانه (CALL)
   کتب درسی و تهیه مواد درسی، نقش فرهنگ، نشانه¬شناسی، و سواد تصویری
   رویکرد تجزیه و تحلیل انتقادی (CDA) در ارزیابی کتاب¬های آموزش زبان انگلیسیسوابق تحصیلی
   دکتری، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ، زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالاتکتب و جزواتافتخارات
١. نامزد بنیاد ملی نخبگان
٢. معدل الف در هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
٣. نفر اول دکتری در رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه علامه طباطبائی و جزء استعداد درخشان 1384-1383

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است