یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨


علی مختاری باغ ابریشمی

دانشیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

mokhtari@sci.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   1- فیزیک ماده چگال محاسباتی – نظریه تابعی چگالی خواص ساختاری- الکترونی- مغناطیسی- دینامیکی- اپتیکی- ترمودینامیکی و ..... مواد بالک و نانو مقیاس
   فیزیک ماده چگال محاسباتی – روش وردشی خواص فیزیکی مواد نانو مقیاس
   فیزیک ماده چگال : تجربی- محاسباتیسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٦

مقالات
International Journal
1. Mina Alimohammadi and Ali Mokhtari, Simulation BeSe Nanowires in Two Phasese Zinc-Blende and Wurtzite using Density Functional Theory , Applied Mechanics and Materials 110, 1264-1269
2. Ali Mokhtari and Mohammad Alidosti, Ab initio investigation of the structural and electronic properties of the MgFBrxCl۱-x quaternary alloy , Modern Physics Letters B 28, 1450281-88
3. Vishtasb Soleimanian, marzieh Saeidi and Ali Mokhtari, The influence of heat treatment on the crystallite size, dislocation density, stacking faults probability and optical band gap of nanostructured cadmium sulfide films , Materials Science in Semiconductor Processing 30, 118-127
4. Vishtasb Soleimanian, marzieh Saeidi and Ali Mokhtari, The influence of heat treatment on the crystallite size, dislocation density, stacking faults probability and optical band gap of nanostructured cadmium sulfide films ,
5. Hamed Aleebrahim, kamram dastafkan Ahmad moshaei and Ali Mokhtari, Thermal post-annealing and gas concentration effect on liquid petroleum gas sensing characteristics of nanocrystalline zinc oxide thin films , J MATER. SCI.-MATER. ELEC.26, 3134-3142
6. Reyhaneh ebrahimi and Ali Mokhtari, Electronic, Structural, and Magnetic Properties of the Double Perovskite Ba۲MnMoO۶ in Different Phases Using Hubbard Model , J Supercond Nov Magn 29, 1339-1346
7. saba Khalili, Vishtasb Soleimanian and Ali Mokhtari,, Developing a method for the evaluation of dislocation parameters from the Rietveld refinement procedure , Powder Diffraction, 31, 198-204
8. T. Hashemifar, Ali Mokhtari and Vishtasb Soleimanian, (Electronic, Structural and Magnetic Properties of the Sr۲CoWO۶ Double Perovskite Using GGA (+U , Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 30, 497-503
9. Ali Mokhtari, Vishtasb Soleimanian, Hamed Aleebrahim and kamram dastafkan, Applying the X-ray diffraction analysis for estimating the height and width of nanorods in low symmetry crystal multiphase materials , Journal of Crystal Growth, 478, 58-63
10. Hassan Ghasemi and Ali Mokhtari, Using the HgxMg(۱-x)Te ternary compound as a room temperature photodetector: Study of the electronic structure, charge transport, and response function of the energetic electromagnetic radiation , Chinese Physics B, 27, 531011-531017
11. Hassan Ghasemi and Ali Mokhtari, Vishtasb Soleimanian, Introduce of Zn x Hg(۱-x)Te as a room temperature photo-detector: ab initio calculations of the electronic structure and charge carrier transport , Materials Research Express 5 , 15910-1_15910-8
Research Journal
١٢. طیبه السادات هاشمی فر و علی مختاری, بررسي خواص ساختاري، الکتروني و مغناطيسي پروسکايت مضاعف Sr۲NiWO۶ با استفاده از محاسبات ابتدا به ساکن , پژوهش سيستم هاي بس ذره اي، جلد 11، صفحات 82-75
١٣. ریحانه ابراهیمی و علی مختاری, شبيه سازي خواص فيزيکي ترکيب پروسکايت BaMnxMo۱-xO۳ با استفاده از نظريه تابعي چگالي و تصحيح هابارد , مجله پژوهش فيزيک ايران، جلد 18، صفحات 156-151
١٤. حسن قاسمی، علی مختاری، فریدون پیامی و ویشتاسب سلیمانیان, امکان سنجي استفاده از ترکيب سه تايي ZnxHg(۱-x)Te به عنوان طيف نماي تابشهاي هسته اي , مجله پژوهش فيزيک ايران، جلد 18، صفحات 162-150کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است