یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


عطااله ابراهیمی

دانشیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401-2359

Ataollah.Ebrahimi@NRES.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   اندازه گیری و ارزیابی مراتع : اراضی با پوشش طبیعی و گیاهان خودرو مرتع نامیده می شوند که به منظور مدیریت پایدار آنها نیاز ایت که عملیات اندازه گیری و ارزیابی و به طور کلی پایش پوشش گیاهی آن به منظور مدیریت اصولی صورت پذیرد تا با اطلاع به هنگام از روند تغییرات بتوان مدیریتی اصولی بر آنها اجرا کرد.
   سنجش از دور در مراتع و حوضه های آبخیز: سنجش از دور که علم و هنر کسب اطلاعات از طریق تکنولولوژی سنجنده هایی نظیر بالن، هواپیما و ماهواره ها هستند در صورت استفاده درست ابزاری ارزشمندجهت کسب اطلاعات دقیق، تکراری و کم هزینه از منابع زمینی در اختیار ما قرار می دهند
   مدلسازی اکوسیستمهای مرتعی: مراتع اکوسیستمها یا بوم سازگان پیچیده ای هستند که مدیریت اصولی آنها مستلزم شناخت دقیق، علمی و درست هستند تا علاوه بر شناخت عوامل تعیین کننده تأثیرات متقابل آنها نیز شناخته شده در قالب مدل های مفهومی ساختار بندی و به صورت ریاضی و کمی ارائه شوند تا رفتارهای پیچیده و غیر خطی آنها شناخته شوند. مبحث مدل سازی به چنین موضوعاتی می پردازدسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه گنت بلژیک، بلژیک ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   کارشناسی ، ، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤

مقالات
Research Journal
1. , ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است