چهارشنبه ١٨ تیر ١٣٩٩


بهناز صفار

دانشیار

ژنتیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

saffar_b@sci.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مهندسی ژنتیک
   تولید پروتئینهای نوترکیب
   کلونینگ ژن
   خاموش کردن ژنهای ویروسی
   ساخت DNA واکسنسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه شهید بهشتی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است