مصطفی شخصی نیائی

استادیار

ژنتیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401

Shakhsi-Niaei.M@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تشخیص و تعدیل لنفوسیت های اختصاصی آنتی ژنی (بیماری مولتیپل اسکلروزیس)
   طراحی و ساخت کیت تشخیص مولکولی ویروس ها (VHSV)
   اصلاح بیان ژن‌های معیوب برخی بیماری‌ها (بتا-تالاسمی) از طریق سیستم CRISPR/Cas9
   طراحی و ساخت واکسن های مختلف اعم از واکسن DNA و تخفیف حدت یافته برای درمان برخی بیماری های ویروسی، انگلی و خودایمن و یا القا مدل حیوانیسوابق تحصیلی
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه برن، سوئیس، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
International Journal
1. Fatemeh Banisharif Dehkordi, Mohsen Mobini Dehkordi, Karim Mahnam, Mostafa Shakhsi-Niaei, Design and molecular dynamic simulation of a new double-epitope tolerogenic protein as a potential vaccine for multiple sclerosis disease , Research in Pharmaceutical Sciences
2. Fatemeh Mohammadi Milasi, Karim Mahnam, Mostafa Shakhsi-Niaei, In silico study of the association of the HLA-A*۳۱:۰۱ allele (human leucocyte antigen allele ۳۱:۰۱) with neuroantigenic epitopes of PLP (proteolipid protein), MBP (myelin basic protein) and MOG (Myelin oligodendrocyte glycoprotein) proteins , Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
3. حامد حسینیان، کریم مهنام، مصطفی شخصی نیایی, The c.۳۰۵del۳ in IL-۲ gene in Homonoidea theoretically affects IL-۲/IL-۲Ra interaction as well as lymphocyte counts ,
4. Shakhsi-Niaei M1, Klukowska-Rötzler J, Drögemüller C, Swinburne J, Ehrmann C, Saftic D, Ramseyer A, Gerber V, Dolf G, Leeb T., Replication and fine-mapping of a QTL for recurrent airway obstruction in European Warmblood horses , Anim Genet. 2012 Oct;43(5):627-31
5. Mostafa Shakhsi-Niaei, Jolanta Klukowska-Rötzler, Cord Drögemüller, Vincent Gerber and Tosso Leeb, The equine DNAH3 gene: SNP discovery and exclusion of an involvement in recurrent airway obstruction (RAO) in European Warmblood horses , Arch Tierz 56 (2013) 1, 1-10 | 8 February 2013 | doi: 10.7482/0003-9438-56-001
6. Shakhsi-Niaei M1, Klukowska-Rötzler J, Drögemüller C, Swinburne JE, Gerber V, Leeb T., Characterization of the equine ITGAX gene and its association with recurrent airway obstruction in European Warmblood horses , Anim Genet. 2010 Oct;41(5):559-60.
7. نسرین پایاب، کریم مهنام، مصطفی شخصی نیایی, Computational Comparison of Two New Fusion Proteins for Multiple Sclerosis ,
8. Shakhsi-Niaei M, Drögemüller M, Jagannathan V, Gerber V, Leeb T., IL26 gene inactivation in Equidae , Anim Genet. 2013 Dec;44(6):770-2. doi: 10.1111/age.12069. Epub 2013 Jun 28.
9. الهام بنی مهدی، بهناز صفار، مصطفی شخصی نیایی, Y-Chromosomal status of six Indo-European-speaking Arab subpopulations in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran ,
١٠. شیما رحیمی راد، رسول صالحی، بهناز صفار، مصطفی شخصی نیایی, بررسي فراواني نسبي پلي مورفيسم تک نوکلئوتيدي (G۸۷۰A (rs۹۳۴۴ در ژن (CyclinD۱ (CCND۱ در بيماران مبتلا به سرطان کلورکتال و افراد سالم در جمعيت اصفهان ,
١١. طاهره کریمی شایان، ولی اله خلجی پیربلوطی، مصطفی شخصی نیایی, بررسي هموستاز گلوکزبا استفاده از تست خوراکي تحمل گلوکز در شترمرغ (Struthio camelus) ,
Research Journal
١٢. مریم محمدی دستنائی، عبدالکریم زمانی مقدم، مصطفی شخصی نیائی, تشخیص و تفسیر آسان، کم‌هزینه و دقیق ویروس نیوکاسل و تفریق سویه حاد از غیرحاد با روش RT-ARMS PCR آشیانه‌ای , Accepted to Online Publish
١٣. الهام الهی نژاد، حسین مهربان، مصطفی شخصی نیایی, برآورد صحت ارزش هاي اصلاحي صفات پيچيده در جوامع بدون شجره با استفاده از نشانگرهاي متراکم ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. شیما رحیمی راد بررسی فراوانی نسبی پلی‌مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs۹۳۴۴) G۸۷۰A در ژن CyclinD۱(CCND۱) در بیماران مبتلا به سرطان کلوکتال مراجعه‌کننده به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان چهارشنبه ١٠ تیر ١٣٩٤
٢. آرمین براتی بروجنی بررسی بیان اینترلوکین۱۰ مرتبط با بیماری خود ایمن ام.اس. تحت تاثیر عصاره بابونه در کشت سلول با استفاده از روش Real-Time RT-PCR دوشنبه ٢٦ مهر ١٣٩٥
٣. الهام الهی نژاد برآورد صحت روش‌های ارزیابی ژنومی در صفات پیچیده (یک مطالعه شبیه سازی) چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥
٤. نسرین پایاب طراحی نظری واکسن برای بیماری ام اس (Multiple sclerosis) بر اساس اپی توپ های MOG(۱-۲۰)، MOG(۱۱-۳۰)، MBP(۱۳-۳۲)، MBP(۱۱۱-۱۲۹) چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥
٥. زهرا قبادی طراحی نظری پپتید متصل شونده به آلل HLA-A*۰۳ به‌منظور جلوگیری از اتصال آن به سلول‌های T کشنده؛ بعنوان یک داروی بالقوه برای بیماری مالتیپل اسکلروزیس چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٦. نیکو اسماعیلی پیشگویی توالی گیرنده های لنفوسیت T باند شونده با مجموعه Peptide:HLA-A*۰۳ با استفاده از روش های نظارتی یادگیری ماشین جمعه ١ فروردين ١
٧. بهار عطائی ترانسفکت همزمان دو وکتور CRISPR/Cas۹ مختلف حاوی دو gRNA اختصاصی برای حذف قطعه متناظر حاوی جهش IVS-II-۱ (G>A ) در ژن HBB در رده سلولی HDF جمعه ١ فروردين ١
٨. مهدی رحیم پور طراحی، ساخت و کلون سازی هورمون FSHاسبی در مخمر ساکارومایسس سرویسیه یکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨
٩. غزل معطری ساخت و بررسی عملکرد یک زیست حسگر الکتروشیمیایی به منظور تشخیص آلودگی ویروس VHS سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨
١٠. سیدجواد رجایی بررسی فراوانی آلل های A۰۳, HLA-A۰۲ A۲۴ ,A۱۱ ,و A۳۱ مرتبط با بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران مبتلا مراجعه کننده به کلینیک مرکز MS استان اصفهان با روش SSP-PCR شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
١١. بهاره نیکوزر ساب کلونينگ و بيان HLA-A*۳۱:۰۱ نوترکيب به منظور بررسي تجربي برهمکنش آن با اپيتوپ نوروآنتيژني MOG:۱۹۵–۲۰۴ سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
١٢. مریم محمدی دستنائی تشخیص سریع ویروس نیوکاسل مرغی و تفریق سویه های ولوژنیک از لنتوژنیک با روش RT-ARMS-PCR یکشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٧
١٣. محمدکاظم مومنی شهرکی کلون سازی و نمایش سطحی بتا-گالاکتوزیداز مخمر کلویورومایسس در ساکارومایسس سرویزیه یکشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٧
١٤. احمد رحیمی طاقانکی بررسی حذف قطعه متناظر دارای جهش IVS-II-۱ از ژن HBB با روش CRISPR/Cas۹ به منظور اصلاح پیرایش مختل شده سه شنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٧
١٥. نرجس فرج زاده طراحی، ساخت و کلونینگ I MHC باقابلیت مولتیمر شدن باهدف تولید MHC:Peptide اختصاصی مرتبط با مولتیپل اسکلروزیس یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
١٦. صادق متین قهفرخی بررسی فراوانی آلل‌های ژن BOLA-DRB3.2 در گاوهای سرم مثبت آلوده به ویروس لکوز گاوی شنبه ١١ آذر ١٣٩٦
١٧. فاطمه محمدی میلاسی پيش‌گويي اپي‌توپ‌هاي نوروآنتي‌ژنيMOG و بررسي اتصال آنها به آلل۳۱۰۱*HLA-A با روش شبيه‌سازي ديناميك مولكولي سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
١٨. سودابه سلطانی توليد DNAواکسن چند مرحله اي عليه انگل توکسوپلاسما گونديي یکشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٦
١٩. رکسانه صیادی بروجنی طراحي و همسانه سازي واکسن ژني عليه عامل سپتي سمي خونريزي دهنده ويروسي (VHS) با کمک مخمر ساکارومايسس سرويزيه پنج شنبه ١٩ فروردين ١٣٩٥
٢٠. فاطمه بنی شریف دهکردی طراحی و کلون سازی واکسن تحمل زا بر پایه ی پروتئین های الحاقی نوروآنتی ژن به منظور پیشگیری از بیماری خود ایمن ام . اس چهارشنبه ١٩ اسفند ١٣٩٤
٢١. طاهره کریمی شایان بررسي ساختاري ژن انتقال دهنده هاي گلوکز حساس به انسولين ۴ و ۱۲ در هيپرگليسمي فيزيولوژيک شترمرغ سه شنبه ٥ آبان ١٣٩٤
٢٢. الهام بنی مهدی دهکردی رديابي هاپلوگروه سادات و زير گروههاي ان در استان چهار محال بختياري سه شنبه ٢٨ مهر ١٣٩٤


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است