پنج شنبه ١٠ اسفند ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
محسن بهمنی
دانشیار گروه مهندسی صنایع مبلمان
03832324401
mohsen.bahmani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~bahmani
اعضای هیئت علمی گروه
محسن بهمنی
دانشیار گروه مهندسی صنایع مبلمان
03832324401
mohsen.bahmani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~bahmani
مصطفی سفیدروح
استادیار گروه مهندسی صنایع مبلمان
03832324401
mostafa.sefidrouh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sefidrooh
لیلا فتحی
استادیار گروه مهندسی صنایع مبلمان
03832324401
leila.fathi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~fathi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است